Owners engineer a projektový management

Zajistěte kvalitní, včasné a hospodárné dokončení svých projektů.

Zajistěte kvalitní, včasné a hospodárné dokončení svých projektů.

KDO JE OWNERS ENGINEER a proč je důležité s ním spolupracovat?

Owners Engineer (někdy nazývaný inženýr věřitele) působí jako nezávislý zástupce nebo obhájce vlastníka projektu. Jedná se o zásadní podpůrnou roli, která poskytuje podporu řízení projektu a zabezpečování jakosti během všech fází životního cyklu aktiv.

Vysoká kvalita plánování a výstavby závodu je důležitá pro jeho bezpečnost a dlouhodobou spolehlivost. Zapojení nezávislého inženýra vlastníka může zajistit, že bude projekt v souladu s mezinárodními normami, čímž se sníží riziko závazků a vyřeší potenciální problémy s kvalitou. Kromě toho může také pomoci snížit náklady projektu prostřednictvím lepší kontroly nad rozsahem projektu, harmonogramem, objednávkami a různými dalšími aspekty.

TÜV SÜD pomáhá s optimalizací řízení projektu elektrárny

Díky našim zkušenostem s mezinárodními projekty a globální přítomnosti můžeme budovat silné vztahy s místními EPC a výrobci součástí. To nám umožňuje poskytovat po celém světě spolehlivou podporu při plánování, řízení, hodnocení dodavatelů a školení personálu pro stavbu a provoz zařízení. Naše inspekční služby třetí strany pokrývají celý životní cyklus aktiv a pomáhají vám přijímat správná investiční rozhodnutí na základě hodnocení silných a slabých stránek projektu.

Jaká je náplň práce OWNERS ENGINEERA?

 • Během fáze návrhu a plánování

  TÜV SÜD jedná jménem svých klientů jako inspektor druhé strany. Inženýr vlastníka pomáhá položit základy projektu a minimalizovat rizika, definovat rozsah projektu, stanovit rozpočty, provádět studie proveditelnosti a studie místa, analyzovat technologie a jejich vhodnost pro projekt, poskytovat pomoc při získávání povolení a řešit související problémy životního prostředí.

 • Během fáze pořizování součástí

  Jako zástupce vlastníka kontrolujeme výrobce a dodavatele součástí, abychom se ujistili, že splňují příslušné kodexy, konstrukční výkresy a požadavky na řízení jakosti. Poskytujeme také nezávislé testování součástí, které nebyly zkontrolovány během výroby. TÜV SÜD působí jako expeditor, který zajišťuje včasné dodání součástí. Provádíme také inspekce před odesláním a po něm, abychom ověřili kvalitu, množství a balení zboží s náležitou dokumentací.

 • Během výstavby/uvedení do provozu

  Naše služby zabezpečování jakosti během výstavby zahrnují dohled nad dodavateli EPC, zabezpečování jakosti prodejců, inspekce HSE, dozor nad svařováním a nedestruktivní zkoušky. Poskytujeme také podporu při kontrole licenční dokumentace, kontrole designu, souladu s příslušnými kodexy, akceptačních a provozních zkouškách, hodnocení vhodnosti pro službu a správě reklamací.

 • Během provozu

  Naši zkušení odborníci podporovaní naším vlastním softwarovým nástrojem (TÜVRoiM) vyvíjejí optimalizované programy inspekcí a údržby. Provádíme také inspekce a monitorování, hodnocení vhodnosti pro službu, hodnocení životnosti a audity řízení a bezpečnosti podle mezinárodních norem a vlastních norem společnosti TÜV SÜD.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION