Owners Engineer

Owners engineer a projektový management

Zajistěte kvalitní, včasné a hospodárné dokončení svých projektů.

Zajistěte kvalitní, včasné a hospodárné dokončení svých projektů.

KDO JE OWNERS ENGINEER a proč je důležité s ním spolupracovat?

Owners Engineer (někdy nazývaný inženýr věřitele) působí jako nezávislý zástupce nebo obhájce vlastníka projektu. Jedná se o zásadní podpůrnou roli, která poskytuje podporu řízení projektu a zabezpečování jakosti během všech fází životního cyklu aktiv.

Vysoká kvalita plánování a výstavby závodu je důležitá pro jeho bezpečnost a dlouhodobou spolehlivost. Zapojení nezávislého inženýra vlastníka může zajistit, že bude projekt v souladu s mezinárodními normami, čímž se sníží riziko závazků a vyřeší potenciální problémy s kvalitou. Kromě toho může také pomoci snížit náklady projektu prostřednictvím lepší kontroly nad rozsahem projektu, harmonogramem, objednávkami a různými dalšími aspekty.

TÜV SÜD pomáhá s optimalizací řízení projektu elektrárny

Díky našim zkušenostem s mezinárodními projekty a globální přítomnosti můžeme budovat silné vztahy s místními EPC a výrobci součástí. To nám umožňuje poskytovat po celém světě spolehlivou podporu při plánování, řízení, hodnocení dodavatelů a školení personálu pro stavbu a provoz zařízení. Naše inspekční služby třetí strany pokrývají celý životní cyklus aktiv a pomáhají vám přijímat správná investiční rozhodnutí na základě hodnocení silných a slabých stránek projektu.

Jaká je náplň práce OWNERS ENGINEERA?

 • Během fáze návrhu a plánování

  TÜV SÜD jedná jménem svých klientů jako inspektor druhé strany. Inženýr vlastníka pomáhá položit základy projektu a minimalizovat rizika, definovat rozsah projektu, stanovit rozpočty, provádět studie proveditelnosti a studie místa, analyzovat technologie a jejich vhodnost pro projekt, poskytovat pomoc při získávání povolení a řešit související problémy životního prostředí.

 • Během fáze pořizování součástí

  Jako zástupce vlastníka kontrolujeme výrobce a dodavatele součástí, abychom se ujistili, že splňují příslušné kodexy, konstrukční výkresy a požadavky na řízení jakosti. Poskytujeme také nezávislé testování součástí, které nebyly zkontrolovány během výroby. TÜV SÜD působí jako expeditor, který zajišťuje včasné dodání součástí. Provádíme také inspekce před odesláním a po něm, abychom ověřili kvalitu, množství a balení zboží s náležitou dokumentací.

 • Během výstavby/uvedení do provozu

  Naše služby zabezpečování jakosti během výstavby zahrnují dohled nad dodavateli EPC, zabezpečování jakosti prodejců, inspekce HSE, dozor nad svařováním a nedestruktivní zkoušky. Poskytujeme také podporu při kontrole licenční dokumentace, kontrole designu, souladu s příslušnými kodexy, akceptačních a provozních zkouškách, hodnocení vhodnosti pro službu a správě reklamací.

 • Během provozu

  Naši zkušení odborníci podporovaní naším vlastním softwarovým nástrojem (TÜVRoiM) vyvíjejí optimalizované programy inspekcí a údržby. Provádíme také inspekce a monitorování, hodnocení vhodnosti pro službu, hodnocení životnosti a audity řízení a bezpečnosti podle mezinárodních norem a vlastních norem společnosti TÜV SÜD.

PROHLEDAT

 MAXIMISING THE BANKABILITY OF GEOTHERMAL PROJECTS
Webinář

Geothermal project bankability

Discover our risk-based methodology in feasibility studies and technical due diligence.

Learn more

Geothermal
Webinář

Geothermal power plant compliance & operational safety

Find out the key issues relevant for geothermal projects.

Learn more

Advancing industrial power plant advantage
Bílá kniha

Advanced NDT

Learn about the commercial advantages of new NDT approaches and how to implement them

Learn more

EFFECTIVELY BALANCING OFFSHORE LICENSING ISSUES AGAINST GLOBAL WIND ENERGY DEMAND
Bílá kniha

Embracing environmental challenges

Obtain consent for offshore wind projects effectively.

Learn more

equipment qualification for nuclear
Bílá kniha

Nuclear Equipment Qualification

Discover the compliance of your safety critical nuclear equipment.

Learn more

Driving force of future offshore wind
Bílá kniha

Driving force of offshore wind

Solutions to achieve both mass-market acceptance and a levelised cost of energy.

Learn more

SOLAR PHOTOVOLTAIC (PV) PLANT CERTIFICATION
Bílá kniha

The legacy of photovoltaic power plant boom

Maximise plant reliability and improve investment returns.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION