Analýza poruch

Analýza poruch

Odhalte hlavní příčinu poruch vašeho zařízení.

Odhalte hlavní příčinu poruch vašeho zařízení.

Co je analýza poruch?

Analýza poruch je komplexní vyšetřování k určení mechanismů selhání a hlavních příčin poruchy. Postup analýzy hlavních příčin zahrnuje shromažďování a analýzu údajů, vývoj vhodných nápravných a preventivních opatření, jasnou prezentaci údajů a formulaci praktických doporučení.

Proč je analýza poruch důležitá?

Analýza poruch odhaluje hlavní příčinu mechanismu selhání a doporučuje preventivní opatření, která mají zabránit opakování poruchy. Bez ohledu na to, zda jste výrobcem nebo provozovatelem, mohou poruchy, které přispívají k prostojům, ovlivnit vaše podnikatelské aktivity a ziskovost. V nejhorších scénářích mohou poruchy dokonce představovat riziko pro zaměstnance, veřejnost a životní prostředí, což může mít za následek poškození dobré pověsti a soudní spory.

TÜV SÜD pomáhá předcházet opakujícím se poruchám a snižuje náklady z neočekávaných odstávek.

Společnost TÜV SÜD využívá při provádění analýzy poruch své odborné znalosti v oblasti vědy o materiálech a strojírenství, mechanických výpočtů, výstavby, procesního a systémového inženýrství, metalografických a chemických vyšetřování a elektronických, biochemických, elektrických, akustických a povrchových analýz. Vytvoříme zprávu o hlavních příčinách poruchy pro obnovu, opravu a prevenci budoucích poruch. 

Co analýza poruch zahrnuje?

 • Analýza poruch

  Kromě stanovení mechanismů a hlavních příčin poruchy také doporučujeme preventivní opatření za účelem předcházení opakování poruchy a poskytujeme technickou podporu ve sporných případech, a to včetně znaleckých výpovědí u soudu.

 • Hodnocení související s materiály

  Společnost TÜV SÜD nabízí znalecké posudky v oblasti výběru materiálů, hodnocení stavu důležitých zařízení, srovnání různých postupů, hodnocení koroze a ochrany proti korozi a hodnocení kvality svaru. Naši odborníci také poskytují vyhodnocení rizik pro mechanismy zvláštních poruch, jako je vodíkové křehnutí, praskání korozí pod napětím, důlková koroze a degradace polymerních materiálů.

 • Odstraňování problémů

  Poskytujeme služby odstraňování problémů pro průmyslové procesy, jako je například:

 • pokovování
 • tepelné zpracování 
 • vstřikování 
 • lití, kování a lisování 
 • pájení, tvrdé pájení a svařování 
 • montáž 
 • elektroerozivní obrábění
 • Hodnocení (metalurgické a strojně-technologické)

  Naše hodnotící služby zahrnují metalurgické zkoušky, jako je průřezová zkouška PCB, zkouška SEM/EDX na povlacích, metalografická zkouška, zkouška distribuce velikosti částic, rentgenová radiografie, rentgenové CT, zkouška letové způsobilosti svaru (AWQT) a testování přehřátí pro letectví (lopatky vysokotlakých turbín a lopatky vysokotlakých kompresorů). Provádíme také mechanicko-technologické zkoušky, jako jsou zkoušky tahem, zkoušky ohybem, zkoušky rázem v ohybu a zkoušky tvrdosti.

 • Školení

  Společnost TÜV SÜD nabízí školení pro analýzu poruch a korozní inženýrství. Naši odborníci také hostují na univerzitách a pořádají přednášky o analýze poruch.

 • Zkoumané součásti a struktury

 • Výroba energie a napájení: součásti plynových a parních turbín, kotle, hřídele rotorů generátorů, součásti bojlerů / kotlů na odpadní teplo, ekologické součásti, vybavení distribučních stanic elektřiny, transformátory, podmořské napájecí kabely, spínací zařízení, stykače atd.
 • Obnovitelná energie: montážní skupina a součásti jako solární sestava, hlavní ložisko větrné turbíny a ložisko převodovky atd.
 • Ropa a plyn: vrtná zařízení, pobřežní plošiny, ropné tankery atd.
 • Petrochemický průmysl: zařízení s vysokou hodnotou T a P, nádrže, potrubí, výměníky tepla atd.
 • Nemovitosti a infrastruktura: jeřábová ramena, výtahy, systémy lanovek, stohovací stroje, tvrzené sklo, panely, potrubí na plyn/vodu atd. 
 • Železnice: koleje, železniční napájecí soustava, systém OCS, napájecí kabely, kabely zpráv, struktura vlaku atd.
 • Letectví a kosmonautika: různé letecké motory, podvozky, spouštěče motorů, výfukové trysky, uložení motoru, vrtulníky atd.
 • Námořnictví: různé ponorky a lodě, vznášedlové motory, vrtule, převodovky, přístavní konstrukce a vybavení, systémy zvedání lodí, pobřežní stavby atd.
 • Lékařství: vodicí dráty z nerezové oceli pro operace srdce, laryngeální masky, chirurgické implantáty atd.
 • Elektronika: IC čipy, MLC, Ta-kondenzátor, PCBA, destičky, termální tiskárny atd. 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION