Đánh giá có hướng dẫn về chất lượng AI

Chất lượng AI - Đánh giá có hướng dẫn

Cách tiếp cận có hệ thống để đảm bảo chất lượng và sự tuân thủ của AI

Cách tiếp cận có hệ thống để đảm bảo chất lượng và sự tuân thủ của AI

CÁCH TIẾP CẬN HỆ THỐNG ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AI VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY MÔ AI

  

Mặc dù ¾ giám đốc điều hành tin rằng họ có nguy cơ ngừng kinh doanh trong 5 năm nếu họ không mở rộng quy mô AI, hầu hết các dự án AI đã triển khai hiện không mang lại kết quả như cam kết. Để mở rộng quy mô AI và tận dụng hết tiềm năng của nó, các rủi ro liên quan phải được quản lý một cách rõ ràng.

 

Tại TÜV SÜD, chúng tôi đã sớm chuyển hướng tập trung vào chất lượng của AI và đã xây dựng chuyên môn toàn diện trong lĩnh vực này. Do đó, giờ đây chúng tôi có thể giúp các tổ chức sử dụng hoặc phát triển AI quản lý rủi ro về lỗi kỹ thuật, thiếu sót của tổ chức, vi phạm các yêu cầu quy định hoặc pháp luật, hoặc thiệt hại về danh tiếng do các vấn đề về đạo đức ngoài ý muốn.

 

Đánh giá có hướng dẫn của chúng tôi dựa trên các tiêu chuẩn, quy định và thực tiễn tốt nhất trong ngành và cho phép các tổ chức triển khai khung chất lượng AI có hệ thống.

 

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU CỦA ĐÁNH GIÁ có HƯỚNG DẪN

Các chuyên gia chất lượng AI của chúng tôi thực hiện đánh giá có hướng dẫn này bắt đầu bằng việc xác định phạm vi thành phần, giải pháp hoặc hệ thống AI thực tế. Điều này giống như phân tích mức độ sẵn sàng về chất lượng của AI nhưng chuyên sâu hơn nhiều, bản đánh giá bao gồm năm trụ cột chất lượng chính được kiểm tra:

  • an toàn 
  • bảo mật 
  • pháp lý
  • đạo đức 
  • hiệu suất

Sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, khung chất lượng của chúng tôi được áp dụng cho phạm vi tương ứng tạo ra hồ sơ chất lượng cụ thể của công ty. Sau đó, hồ sơ sẽ được đánh giá để cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về những lỗ hổng và các lĩnh vực cần cải thiện.

 

Bây giờ, tổ chức có thể thực hiện khuôn khổ chất lượng một cách có hệ thống, bao gồm các tiêu chuẩn tương ứng và các thông lệ tốt nhất để đáp ứng các giá trị và quy định của công ty.

 

TẠI SAO LỰA CHỌN DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG AI CỦA TÜV SÜD?

 

Tại TÜV SÜD, chúng tôi tận dụng kiến thức chuyên môn về thử nghiệm, giám định và chứng nhận kết hợp với kiến thức chuyên sâu về Công nghiệp 4.0, AI, IoT và An ninh mạng. Chúng tôi giúp cho các tổ chức lập kế hoạch và thực hiện chất lượng AI một cách có hệ thống, điều này rất cần thiết cho các nhà phát triển và người dùng AI để tận dụng toàn bộ tiềm năng của công nghệ biến đổi này.

khám phá

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Tìm hiểu các dịch vụ chất lượng AI của TÜV SÜD

Tìm hiểu thêm

Phân tích mức độ sẵn sàng chất lượng AI

Phân tích mức độ sẵn sàng chất lượng AI

Kiểm tra mức độ sẵn sàng chất lượng AI của tổ chức

Tìm hiểu thêm

Đào tạo chất lượng trí tuệ nhân tạo AI

Đào tạo chất lượng trí tuệ nhân tạo

Hướng dẫn thực hành để đạt được kiến thức cần thiết nhằm làm chủ chất lượng AI

Xem thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí