Dấu chứng nhận KC của Hàn Quốc

Dấu chứng nhận KC của Hàn Quốc

Gia tăng giá trị với danh mục dịch vụ của chúng tôi

Gia tăng giá trị với danh mục dịch vụ của chúng tôi

DẤU CHỨNG NHẬN KC LÀ GÌ?

Dấu chứng nhận KC (Chứng nhận Hàn Quốc) thể hiện sự tuân thủ các yêu cầu về an toàn sản phẩm của Hàn Quốc đối với thiết bị điện và điện tử. Các tổ chức chứng nhận có trụ sở tại Hàn Quốc được Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc phê duyệt thực hiện cấp chứng nhận này. Nhà sản xuất và phân phối hàng điện tử có thể gắn dấu chứng nhận KC lên hàng hóa của mình sau khi hoàn tất quy trình tiêu chuẩn:

  • Đăng ký - Quy trình đăng ký bao gồm gửi đơn đăng ký và mô tả sản phẩm. Ngoài ra, nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đăng ký.
  • Giám định nhà máy - Các thiết bị và quy trình sản xuất sẽ được giám định và đánh giá để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.
  • Thử nghiệm sản phẩm - Sản phẩm được thử nghiệm theo yêu cầu của (các) tiêu chuẩn an toàn hiện hành.
  • Thử nghiệm EMC - Sản phẩm được thử nghiệm khả năng tương thích điện từ (EMC) và khả năng miễn nhiễm.
  • Giám sát sau chứng nhận - Giám định nhà máy và giám sát thị trường thường xuyên là quy trình bắt buộc để xác nhận tuân thủ liên tục sau khi chứng nhận.

TẠI SAO CẦN DẤU CHỨNG NHẬN KC?

Hàn Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ thiết bị điện, điện tử hàng đầu thế giới. Sản phẩm không có chứng nhận KC có thể bị từ chối thông quan và nhà sản xuất các sản phẩm không có chứng nhận trên thị trường có thể bị phạt. Thử nghiệm sản phẩm của doanh nghiệp để tuân thủ yêu cầu chứng nhận KC đảm bảo quyền tiếp cận hợp pháp vào thị trường Hàn Quốc cũng như để sản phẩm điện tử được người mua Hàn Quốc chấp nhận.

TÜV SÜD LÀ TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN KC TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

TÜV SÜD là một trong những công ty thử nghiệm sản phẩm hàng đầu thế giới, với hàng trăm phòng thí nghiệm trên toàn cầu và đội ngũ kỹ thuật luôn cập nhật yêu cầu quy định ở tất cả các thị trường trọng điểm. TÜV SÜD đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại Hàn Quốc. Kết quả thử nghiệm mức độ an toàn và EMC của TÜV SÜD được công nhận trong quá trình đăng ký chứng nhận KC.

Ngoài ra, TÜV SÜD được ủy quyền thực hiện giám định nhà máy để đảm bảo tuân thủ các tiêu chí an toàn hiện hành. Mạng lưới phòng thí nghiệm được công nhận trên toàn cầu của TÜV SÜD có thể thử nghiệm nhiều loại thiết bị và dụng cụ điện, điện tử đáp ứng yêu cầu chứng nhận KC, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận 50 triệu người tiêu dùng tại Hàn Quốc.

DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN ĐIỆN TỬ THEO TIÊU CHUẨN HÀN QUỐC CỦA TÜV SÜD

Các dịch vụ của TÜV SÜD hỗ trợ đăng ký chứng nhận KC cho thiết bị điện và điện tử bao gồm:

  • Thử nghiệm - Các phòng thí nghiệm của TÜV SÜD được trang bị đầy đủ để tiến hành tất cả các hình thức thử nghiệm đáp ứng yêu cầu chứng nhận KC của Hàn Quốc.
  • Tài liệu - TÜV SÜD có thể rà soát phạm vi và nội dung tài liệu của doanh nghiệp và tư vấn những thay đổi cần thiết để đảm bảo tuân thủ
  • Quy định - Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của TÜV SÜD luôn cập nhật các quy định trên toàn thế giới áp dụng cho thiết bị, dụng cụ điện và điện tử đồng thời tham gia một số tổ chức thương mại và hiệp hội doanh nghiệp quan trọng.
  • Yêu cầu khác - TÜV SÜD có thể hỗ trợ đánh giá tuân thủ yêu cầu chứng nhận KC cùng với các quy định và tiêu chuẩn quốc tế khác.

KHÁM PHÁ

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

World Accreditation Day 2018
Câu chuyện

Ngày công nhận thế giới 2018

Mang đến một thế giới an toàn hơn

Tìm hiểu thêm

Safety gauge electronics report
Câu chuyện

Safety Gauge 2017: Báo cáo Phân khúc Điện tử Tiêu dùng

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và người tiêu dùng

Tìm hiểu thêm

IEC
Buổi chia sẻ trực tuyến

IEC 62368-1 2nd Edition & outlook to the 3rd Edition

Learn how to get to grips with the new standard.

Learn more

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí