Chứng nhận Bắt buộc Trung Quốc (CCC) & Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc (CQC)

Chứng nhận Bắt buộc Trung Quốc (CCC) & Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc (CQC)

Gia tăng giá trị với các dịch vụ của TÜV SÜD

Gia tăng giá trị với các dịch vụ của TÜV SÜD

CHƯƠNG TRÌNH CCC VÀ CQC CỦA TRUNG QUỐC LÀ GÌ?

Chương trình Chứng nhận Bắt buộc Trung Quốc (CCC) và Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc (CQC) yêu cầu nhà sản xuất các sản phẩm thuộc hàng trăm danh mục phải xin phê duyệt trước khi tiếp thị, nhập khẩu hoặc sử dụng sản phẩm cho bất kỳ mục đích thương mại nào ở Trung Quốc.

Để được chứng nhận, hàng hóa phải thông qua quy trình thử nghiệm của các phòng thí nghiệm và tổ chức chứng nhận được cơ quan chức năng Trung Quốc công nhận, ví dụ như Trung tâm Chứng nhận Bắt buộc Trung Quốc và Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc của TÜV SÜD tại Bắc Kinh. Quy định thường không cho phép tự chứng nhận.

TẠI SAO CẦN CHỨNG NHẬN CCC VÀ CQC?

Chứng nhận CCC và CQC là điều kiện bắt buộc đối với nhiều loại sản phẩm để có thể tiếp cận hợp pháp thị trường Trung Quốc. Sản phẩm không có chứng nhận CCC có thể bị tạm giữ hoặc tịch thu tại cảng nhập và nhà sản xuất các sản phẩm không có chứng nhận CCC có thể phải chịu những hình phạt khác. Ngoài ra, người mua và người tiêu dùng có thể yêu cầu chứng nhận CQC làm bằng chứng cho cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng và an toàn của doanh nghiệp.

KINH NGHIỆM CHỨNG NHẬN CCC VÀ CQC CỦA TÜV SÜD

Với cơ sở thử nghiệm tại Bắc Kinh, TÜV SÜD có kinh nghiệm và năng lực hỗ trợ nhà sản xuất sản phẩm tiêu dùng tuân thủ các yêu cầu quy định và chương trình chứng nhận sản phẩm tự nguyện ở Trung Quốc.

Mạng lưới phòng thí nghiệm được công nhận trên toàn cầu của TÜV SÜD có thể thử nghiệm sản phẩm của doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn của Trung Quốc về chất lượng, an toàn, hiệu suất và môi trường.

Dấu chứng nhận hình bát giác màu xanh của TÜV SÜD được công nhận trên toàn cầu là bảo chứng về mức độ an toàn của sản phẩm.

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ VÀ THỬ NGHIỆM CCC VÀ CQC NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ CỦA TÜV SÜD

Trung tâm Chứng nhận Bắt buộc Trung Quốc và Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc của TÜV SÜD tại Bắc Kinh cung cấp dịch vụ chứng nhận toàn diện cho nhà sản xuất và nhập khẩu. TÜV SÜD cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ bao gồm:

  • Thử nghiệm - Đội ngũ nhân viên nói tiếng Trung của TÜV SÜD đã thiết lập mối quan hệ làm việc lâu dài với các cơ quan chức năng Trung Quốc đồng thời có thể trao đổi hiệu quả về các vấn đề liên quan đến thử nghiệm.
  • Tài liệu - TÜV SÜD có thể rà soát nội dung tài liệu của doanh nghiệp và tư vấn những thay đổi cần thiết để đảm bảo tuân thủ
  • Quy định - Các chuyên gia kỹ thuật của TÜV SÜD luôn cập nhật các quy định hiện hành và tham gia một số tổ chức thương mại và hiệp hội doanh nghiệp quan trọng.
  • Yêu cầu khác - Chúng tôi có thể hỗ trợ tuân thủ đánh giá và thử nghiệm CCC và CQC cùng với các quy định và tiêu chuẩn quốc tế khác.

KHÁM PHÁ

Glocalisation
Câu chuyện

Xu hướng lớn: Toàn cầu hóa

Làm thế nào xây dựng niềm tin của người tiêu dùng trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu của họ?

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí