Sổ tay luật định dành cho sản phẩm quần áo, giày dép và phụ kiện

Sách điện tử

Sách điện tử

Luôn luôn cập nhật các YÊU CẦU QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CHO quần áo, GIÀY DÉP VÀ PHỤ KIỆN

Người tiêu dùng và ngành công nghiệp ngày càng quan tâm đến sức khỏe và sự bền vững và dẫn đến sự thay đổi về mặt pháp lý thường xuyên hơn. Cho nên, việc tuân thủ các quy định mới là điều bắt buộc thực hiện đối với doanh nghiệp. Nếu bị phát hiện bất kỳ điều không tuân thủ nào, doanh nghiệp có thể xảy ra những hậu quả nghiêm trọng.

Để giúp bạn tuân thủ tốt và kịp thời, các chuyên gia trong ngành của chúng tôi đã biên soạn sổ tay luật định dành cho sản phẩm quần áo, giày dép và phụ kiện. 

Để nhận sổ tay phiên bản mới nhất, vui lòng liên hệ [email protected].


tại sao cần tải sách điện tử này?

  • Các cơ quan quản lý chính và vai trò của họ ở Bắc Mỹ và EU
  • Yêu cầu toàn cầu về các chất độc hại
  • Tổng quan về các quy định an toàn quan trọng sắp tới
  • Hướng dẫn tham khảo nhanh về các yêu cầu về dây rút và tính dễ cháy

Các dịch vụ liên quan: Danh mục hóa chất bị hạn chế sử dụng | Phân tích và thử nghiệm hàm lượng hóa chất | Quy định REACH

Bước tiếp theo

Chọn vị trí