Trao đổi với Amit Kadam về PCI DSS

Tiếp sức tương lai với TÜV SÜD: Tập #2

Tiếp sức tương lai với TÜV SÜD: Tập #2

Thinking Ahead with TUV SUD Cybersecurity Podcast Series

Nghe trên: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify

THÔNG TIN VỀ TẬP NÀY

Trong tập này, Amit Kadam, chuyên gia trong vấn đề bảo mật giao dịch thương mại và bảo vệ dữ liệu tại TÜV SÜD ở Ấn Độ và là chuyên gia đánh giá bảo mật được công nhận (QSA) sẽ trình bày tóm tắt về chứng nhận PCI DSS - đặc biệt chỉ ra tầm quan trọng, khả năng ứng dụng và lợi ích mang lại cũng như hậu quả của việc không tuân thủ và thực hiện PCI DSS. 


TỔNG QUAN VỀ PODCAST

  • Phút 01:15 – Tuân thủ PCI DSS là gì?
  • Phút 02:17 – Những doanh nghiệp cần tuân thủ PCI DSS
  • Phút 02:48 – Yêu cầu của PCI DSS mà doanh nghiệp cần đáp ứng
  • Phút 03:55 – Những rủi ro của việc không tuân thủ PCI DSS
  • Phút 05:11 – Lợi ích mang lại cho doanh nghiệp khi thực hiện và có chứng nhận PCI DSS
  • Phút 07:06 – Các bước để đạt được tuân thủ PCI DSS

TRÍCH DẪN

1. “PCI DSS áp dụng cho nhiều đối tượng doanh nghiệp khác nhau, từ các doanh nghiệp nhỏ, các nhà bán lẻ truyền thống, thương mại điện tử, tổ chức tài chính, ngân hàng, cổng thanh toán, IT / ITES, nhà cung cấp điểm bán hàng đến các Trung tâm dữ liệu, v.v. ”

2.“Nói chung, có 4 cấp độ được thiết lập bởi hội đồng PCI, tức là L1, L2, L3 và L4. Có SAQ (Bảng câu hỏi tự đánh giá) phải hoàn thành tùy thuộc vào mô hình kinh doanh và dữ liệu chủ thẻ mà tổ chức lưu trữ, xử lý và truyền tải.”

3. “Khi xảy ra vi phạm dữ liệu hoặc tấn công mạng, việc tuân thủ các nguyên tắc của PCI DSS giúp bạn tránh được hình phạt pháp lý nặng nề. Bởi vì việc thực hiện PCI DSS cho thấy rằng bạn đã thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu của khách hàng của mình.”

 

XEM CÁC TẬP KHÁC

Thinking Ahead with TUV SUD Leadership Podcast Series
Podcast

Đối thoại nghề nghiệp với Niranjan Nadkarni

Tiếp sức tương lai với podcast của TÜV SÜD - Tập 1

Xem ngay

Chuỗi podcast Think ahead của TUV SUD Việt Nam
Podcast

Giới thiệu về Podcast "Tiếp sức tương lai"

Tiếp sức tương lai với Podcast của TÜV SÜD - Giới thiệu

Xem ngay

XEM TẤT CẢ CÁC TẬP

Bước tiếp theo

Chọn vị trí