Podcast "Thinking Ahead" của  TÜV SÜD

Đối thoại nghề nghiệp - Thảo luận giữa Viện Công Nghệ Manipal và Niranjan Nadkarni

Tiếp sức tương lai với TÜV SÜD: Tập #1

Tiếp sức tương lai với TÜV SÜD: Tập #1

Thinking Ahead with TUV SUD Leadership Podcast Series

Nghe trên: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify

THÔNG TIN VỀ TẬP NÀY

Khi bắt đầu chuẩn bị trở thành một phần của "lực lượng lao động toàn cầu", người lao động phải nhận thức được các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của mình. Họ cần làm chủ và phát triển một chiến lược cho sự nghiệp cho chính mình để có thể thích nghi với môi trường làm việc có nhịp độ nhanh, luôn thay đổi và đầy tính kết nối. Môi trường làm việc không chỉ mang đến những khó khăn mà còn có cả những cơ hội.

Trong tập đầu tiên này về đối thoại nghề nghiệp, Ông Niranjan Nadkarni, Giám đốc Điều hành, TÜV SÜD khu vực Nam & Đông Nam Á, Trung Đông & Châu Phi, TÜV SÜD và là cựu sinh viên Viện Công Nghệ Manipal (MIT) sẽ thảo luận với Giáo sư Vittaleshwar A, Giáo sư Harish Kumar và Giáo sư Kini từ MIT.


TỔNG QUAN VỀ podcast

  • Phút 01:49 – Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng
  • Phút 04:26 – 6 nhân tố quan trọng đã được kiểm chứng theo thời gian để có sự nghiệp thành công
  • Phút 06:52 – Nắm bắt các thay đổi và chớp lấy cơ hội
  • Phút 08:17 – Lời khuyên về chuyên môn hóa và khái quát hóa - đưa ra quyết định đúng vào thời điểm đúng
  • Phút 11:53 – Người lao động cần làm gì để không bị thụt lùi?
  • Phút 14:11 – Hãy thay đổi suy nghĩ - bạn là một phần của lực lượng lao động toàn cầu chứ không phải của một quốc gia / địa phương cụ thể nào.
  • Phút 20:23 – Tận dụng sự đa dạng là chìa khóa, không chỉ cho sự thành công của một tổ chức mà còn cho sự nghiệp của bạn
  • Phút 21:38 – 5 ưu tiên không bao giờ thay đổi của một CEO mà bạn phải biết

#FutureInYourHands

Tìm hiểu thêm về TÜV SÜD. 


thông tin liên quan

Xem các tập khác

Thinking Ahead with TUV SUD Leadership Podcast Series
Podcast

Sự đa dạng về giới và hòa nhập - Trao đổi giữa Liz Fendt với Niranjan Nadkarni

Tiếp sức tương lai với Podcast của TÜV SÜD - Tập 3

Xem ngay

Xem tất cả các tập

Bước tiếp theo

Chọn vị trí