Sự đa dạng về giới và hòa nhập - Trao đổi giữa Liz Fendt với Niranjan Nadkarni

Tiếp sức tương lai với TÜV SÜD: Tập #3

Tiếp sức tương lai với TÜV SÜD: Tập #3

Thinking Ahead with TUV SUD Leadership Podcast Series

Nghe trên: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify

THÔNG TIN VỀ TẬP NÀY

Sự đa dạng về giới và hòa nhập là những nền tảng quan trọng để thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng của tổ chức. Trong tập này, Bà Liz Fendt, đồng sáng lập, Mạng lưới Phụ nữ và Giám đốc Marketing toàn cầu, TÜV SÜD thảo luận với Ông Niranjan Nadkarni, Giám đốc Điều hành, Khu vực Nam & Đông Nam Á, Trung Đông & Châu Phi (ASMEA), TÜV SÜD về sự đa dạng giới, các giá trị mang lại cho một khu vực đa dạng như ASMEA và việc hỗ trợ các chuyên gia nữ phát huy hết tiềm năng của mình.


TỔNG QUAN VỀ PODCAST

  • Phút 01:17 – Giá trị của việc được lắng nghe và nghệ thuật lắng nghe - những lợi ích đem lại cho người cố vấn và người được cố vấn
  • Phút 02:50 – Ưu điểm của cố vấn đảo ngược
  • Phút 03:50 – Sự đa dạng và vai trò của nó trong việc ra các quyết định sáng suốt
  • Phút 06:05 – Những thách thức và rào cản mà các lao động nữ phải đối mặt
  • Phút 08:00 – 4 Sáng kiến chính để hỗ trợ các lao động nữ phát huy hết tiềm năng của họ
  • Phút 10:18 – 5 lời khuyên từ CEO dành cho các lao động nữ

Tìm hiểu thêm về TÜV SÜD. 


THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí