thử nghiệm thời hạn sử dụng của thực phẩm
2 min

Hạn sử dụng của sản phẩm thực phẩm

Blog

Posted by: Chuyên gia của TUV SUD Date: 02 Jan 2023

HẠN SỬ DỤNG CỦA THỰC PHẨM LÀ GÌ VÀ KỲ VỌNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày nay, người tiêu dùng ngày càng yêu cầu cao về chất lượng thực phẩm. Họ luôn mong muốn rằng chất lượng thực phẩm sẽ được duy trì ở mức cao trong suốt thời gian từ khi mua đến khi tiêu thụ. Hạn sử dụng là một thuộc tính quan trọng của tất cả các loại thực phẩm, ảnh hưởng bởi suốt quá trình sản xuất từ nguyên liệu, thành phần bổ sung và sản phẩm. Hạn sử dụng được xem là khoảng thời gian mà sản phẩm thực phẩm vẫn an toàn khi sử dụng; đảm bảo giữ được các đặc điểm cảm quan, hóa học, vật lý và vi sinh như mong muốn; tuân thủ các thông tin về dữ liệu dinh dưỡng trên nhãn hàng và được người tiêu dùng chấp nhận.

CÁC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA THỰC PHẨM

Việc xác định thời gian sử dụng của sản phẩm rất phức tạp và tốn nhiều thời gian, người đánh giá phải hiểu về khoa học và công nghệ thực phẩm cơ bản bao gồm chế biến, phân tích, đóng gói thực phẩm và kỹ thuật thống kê số liệu. Các nghiên cứu về thời hạn sử dụng chỉ được thực hiện khi thực phẩm được chế biến, đóng gói và bảo quản đúng cách, sẵn sàng để mua và tiêu thụ. Thời hạn sử dụng có thể được xác định sơ bộ thông qua các luật thực phẩm liên quan, các hướng dẫn của các cơ quan quản lý, các hướng dẫn của các đơn vị chuyên môn, đánh giá điểm cuối, thông tin thị trường…

Khi nghiên cứu về hạn sử dụng của thực phẩm, cần hiểu về bản chất sản phẩm (dễ hư hỏng hay có tính ổn định cao), về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (vi sinh vật, pH, hoạt độ nước, yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm,…), các chỉ tiêu về đảm bảo chất lượng, các quy định của cơ quan chức năng về vệ sinh an toàn thực phẩm,…

Mỗi loại sản phẩm thực phẩm tùy vào bản chất và thành phần của nó, điều kiện bảo quản cụ thể mà sẽ có những biến đổi làm giảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, vì vậy, cách tiếp cận để nghiên cứu về hạn sử dụng cũng rất khác nhau.

DỊCH VỤ nghiên cứu HẠN SỬ DỤNG THỰC PHẨM CỦA TÜV SÜD Việt nam

Hiện tại, tùy theo sản phẩm của khách hàng, để nghiên cứu hạn sử dụng của thực phẩm, phòng thử nghiệm Thực phẩm của chúng tôi sẽ xây dựng một quy trình theo dõi chất lượng sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định, thường ngắn hơn nhiều so với hạn sử dụng mong muốn thực tế cho sản phẩm đó. Các dữ liệu phân tích sản phẩm sẽ được thu thập, tổng hợp, xử lý, xây dựng thành mô hình toán học phù hợp để có thể ước lượng được thời gian sử dụng của sản phẩm thực phẩm.

Vui lòng liên hệ [email protected] nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thử nghiệm hạn sử dụng của thực phẩm.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí