Blog về thực phẩm tuv sud việt nam

Blog về thử nghiệm, giám định và chứng nhận thực phẩm

Information that supports your needs

Information that supports your needs

Các giải pháp về thử nghiệm, đánh giá và giám định được công nhận trên toàn cầu của TÜV SÜD trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm giúp người tiêu dùng an tâm về sản phẩm của mình. Trong bối cảnh toàn cầu phát triển nhanh chóng, xu hướng tiêu dùng thực phẩm ngày nay còn đi kèm với việc khẳng định sản phẩm đáng tin cậy nữa, khi mà vấn đề an toàn thực phẩm được quan tâm đến nhiều hơn. Hãy đọc các blog bên dưới để hiểu thêm về các biện pháp đảm bảo chất lượng từ đầu đến cuối chuỗi cung ứng thực phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp giảm thiểu ô nhiễm, rủi ro và luôn đáp ứng việc tuân thủ các quy định. 

TỪ TRANG TRẠI ĐẾN HỘP SỮA - KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA

Từ trang trại đến hộp sữa - Kiểm nghiệm chất lượng sữa và sản phẩm sữa

Các yếu tố cần phải phải kiểm soát đối với sữa và sản phẩm sữa

Tìm hiểu thêm

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM NGHIỆM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỊT việt nam
Blog

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỊT

Thách thức và tầm quan trọng đảm bảo chất lượng thịt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

TÌM HIỂU THÊM

Cloud Kitchens in the New Normal
Blog

Cloud Kitchens in the New Normal

Learn about the concept of cloud kitchen, its benefits and how businesses can operate cloud kitchens amidst COVID-19 pandemic.

READ MORE

Bước tiếp theo

Chọn vị trí