Dịch vụ đánh giá SEMI

Đánh giá SEMI

Mang lại lợi ích kinh doanh thực sự trên các phân khúc chính

Mang lại lợi ích kinh doanh thực sự trên các phân khúc chính

THIẾT BỊ BÁN DẪN

Nhờ đổi mới công nghệ thường xuyên và những thay đổi trong xu hướng thị trường, sản xuất thiết bị bán dẫn và các ngành công nghiệp liên quan đã phát triển mạnh. Để duy trì tính cạnh tranh, các nhà sản xuất phải không ngừng thích ứng với những thay đổi nhanh về vật liệu, cấu trúc thiết bị, quy trình chế tạo và thiết kế mạch tích hợp. Ngoài ra, hoạt động sản xuất thiết bị bán dẫn liên quan đến nhiều rủi ro về môi trường, sức khỏe và an toàn. Khi ngành sản xuất này ngày càng phát triển, các yêu cầu về đảm bảo an toàn, chất lượng và phát triển bền vững cũng sẽ khắt khe hơn.

SEMI LÀ GÌ?

Hiệp hội Quốc tế về Thiết bị và Vật liệu Bán dẫn (SEMI) là một hiệp hội sản xuất công nghiệp toàn cầu, gồm thành viên đến từ tất cả các lĩnh vực trong ngành bán dẫn và các ngành liên quan. Ủy ban Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) thuộc Bộ phận Tiêu chuẩn Quốc tế của SEMI đã xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn trong lĩnh vực này, được áp dụng trên phạm vi toàn cầu để đảm bảo mức độ an toàn và chất lượng cao nhất.

Các tiêu chuẩn SEMI đã được xây dựng, đánh giá và cập nhật thường xuyên trong khuôn khổ chương trình Tiêu chuẩn Quốc tế SEMI và dựa trên ý kiến của các thành viên là chuyên gia trong ngành, trong đó tập trung giảm chi phí sản xuất, phát triển các ngành công nghiệp mới và đảm bảo sự tồn tại của thị trường mở. SEMI S2 là hướng dẫn nền tảng trong bộ tài liệu hướng dẫn an toàn của SEMI, trong đó xác định các yêu cầu an toàn tối thiểu đối với các thiết bị bán dẫn của doanh nghiệp. Tuân thủ theo SEMI S2 giúp nâng cao khả năng tiếp thị sản phẩm, hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngoài ra, hầu hết người mua các công cụ sản xuất, kiểm tra chất bán dẫn và tấm nền sẽ đều đòi hỏi sản phẩm phải tuân thủ các yêu cầu của SEMI S2

Ngoài các hướng dẫn của SEMI S2, SEMI cũng ban hành các hướng dẫn an toàn khác như SEMI S14 về Rủi ro Cháy, SEMI S3 về Bồn tắm Sưởi ấm và SEMI S8 về Kỹ thuật Công thái học cho Chất bán dẫn, v.v.

Trong nhiều trường hợp, khách hàng có thể đưa vào hợp đồng điều khoản về tuân thủ các hướng dẫn của SEMI S2. Hơn nữa, một số cơ quan quản lý địa phương cũng sử dụng các nội dung trong hướng dẫn SEMI S2 để đảm bảo rằng thiết bị đáp ứng các yêu cầu an toàn về điện và phòng chống chảy nổ.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

Với trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực của TÜV SÜD sẽ cung cấp các dịch vụ đánh giá thiết bị theo các tiêu chuẩn ngành như SEMI S2, các hướng dẫn khác của SEMI và các tiêu chuẩn quốc tế khác. Các dịch vụ đa dạng của chúng tôi liên quan đến SEMI S2 giúp các nhà sản xuất và người dùng cuối giảm thiểu hiệu quả các rủi ro trong sản xuất công nghệ cao. Ngoài việc thực hiện các đánh giá và báo cáo toàn diện, chúng tôi cũng áp dụng dấu chứng nhận TÜV SÜD để đảm bảo sản phẩm của bạn đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và nâng cao mức độ nhận diện trên toàn cầu.

Ngoài ra, phối hợp trực tiếp với các chuyên gia về thiết bị bán dẫn toàn cầu, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ xây dựng các yêu cầu thiết kế, thử nghiệm để được cấp Chứng chỉ CE, thử nghiệm Tương thích Điện từ tại chỗ, đánh giá theo tiêu chuẩn SEMI F47 về Sụt và Ngắt áp, Đánh giá Hiện trường và Ghi nhãn thiết bị tại Hoa Kỳ, cũng như tiến hành đăng ký sản phẩm quốc tế. Bộ tiêu chuẩn SEMI S2 và các dịch vụ khác sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt vòng đời sản phẩm.

Thiết kế & xây dựng: Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá và thử nghiệm thiết kế của thiết bị và linh kiện sản xuất để hỗ trợ đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc SEMI S2, Chứng chỉ CE, NRTL, CSA và thử nghiệm Tương thích Điện từ tại chỗ, cũng như nhiều yêu cầu cụ thể khác của người dùng cuối hoặc tại từng quốc gia.

Cài đặt: Dịch vụ thử nghiệm tại chỗ của chúng tôi đảm bảo yêu cầu tuân thủ các quy định pháp lý, chẳng hạn như ghi nhãn trường thông tin tại Hoa Kỳ và Canada. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ EHS để hỗ trợ sử dụng hoặc mở rộng kịp thời các cơ sở sản xuất quy mô lớn, cũng như xây dựng các chương trình để đảm bảo thiết kế thiết bị phù hợp và lắp đặt thiết bị an toàn.

Vận hành & bảo trì: TÜV SÜD hỗ trợ phát triển, thực hiện và giám sát nhiều chương trình liên quan đến EHS.

Thay đổi và điều chỉnh: Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá và thử nghiệm theo hướng dẫn an toàn của SEMI S2 để đảm bảo rằng các thay đổi và điều chỉnh thiết bị không ảnh hưởng đến mức độ rủi ro của thiết bị hoặc môi trường xung quanh.

Dừng vận hành & loại bỏ: Chúng tôi cung cấp các dịch vụ EHS để xây dựng chương trình, quy trình và các tiến hành cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả khi khử nhiễm và dừng vận hành thiết bị hoặc cơ sở sản xuất.

KHÁM PHÁ

meeting audit people
Đồ họa

Safety requirements

A complete SEMI® testing service from a single source

Learn More

Explosion protection
Sách trắng

An toàn trong môi trường dễ cháy nổ

Tìm hiểu về các yêu cầu kỹ thuật của Chỉ thị ATEX và Chương trình IECEx.

Tìm hiểu thêm

meeting situaion, people talking, audit
Đồ họa

Safety certification process

What is involved in a product safety investigation?

Learn More

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí