An toàn máy móc

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN MÁY MÓC

An toàn máy móc là mối quan tâm đối với các nhà cung cấp và doanh nghiệp sản xuất trên toàn thế giới, đồng thời được quy định trong rất nhiều văn bản pháp lý khác nhau nhằm bảo vệ con người, tài sản và thiết bị. Hầu hết mỗi địa điểm sản xuất gồm nhiều hệ thống máy móc khác nhau, khiến quy trình đánh giá an toàn phức tạp hơn.

CHỈ THỊ AN TOÀN MÁY MÓC CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU LÀ GÌ?

Chỉ thị An toàn Máy móc của Liên minh Châu Âu (2006/42/EC) quy định một số yêu cầu về sức khỏe và an toàn cơ bản (EHSR), nhằm đảm bảo rằng an toàn vận hành của mỗi bộ phận máy công nghiệp. Các yêu cầu này áp dụng với nhiều loại máy móc và thiết bị khác nhau.

Để xem các yêu cầu này và danh sách thiết bị theo Phụ lục IV, vui lòng tải Chỉ thị An toàn Máy móc của Liên minh Châu Âu.

Tải xuống tại đây

EN ISO 12100 - PHÂN TÍCH NGUY CƠ & RỦI RO

Đối với tất cả các sản phẩm thuộc phạm vi quy định của Chỉ thị An toàn Máy móc, cần phải tiến hành phân tích nguy cơ/đánh giá rủi ro.
Đánh giá rủi ro được thực hiện theo chuỗi các bước đánh giá để xác định và kiểm chứng tất cả nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến máy móc. Đây chính là thông tin cơ sở trong đánh giá rủi ro, hỗ trợ đưa ra quyết định về mức độ an toàn máy và giảm thiểu giảm rủi ro khi cần thiết.
Tiêu chuẩn Châu Âu, EN ISO 12100, đưa ra các quy trình phân tích nguy cơ/đánh giá rủi ro như sau:

  • Xác định giới hạn của máy móc
  • Nhận diện nguy cơ
  • Dự báo rủi ro và đánh giá rủi r

EN ISO 12100 cũng hướng dẫn đánh giá an toàn máy móc và loại tài liệu cần thiết để chứng minh kết quả đánh giá rủi ro. 

Chỉ thị An toàn Máy móc là một trong số các quy định của Liên minh Châu Âu mà doanh nghiệp phải được tuân thủ để được cấp Chứng chỉ CE. Chứng chỉ CE là một yêu cầu pháp lý đối với tất cả các sản phẩm được bán trong Liên minh Châu Âu để xác nhận rằng sản phẩm đó đã đáp ứng các yêu cầu tối thiểu trong tất cả chỉ thị có liên quan.

KHÁM PHÁ

Top Misunderstandings about Functional Safety
Buổi chia sẻ trực tuyến

Những hiểu sai về an toàn chức năng

Tìm hiểu cách tránh các lỗi an toàn chức năng trong các dự án an toàn trong tương lai.

Tìm hiểu thêm

Explosion protection
Sách trắng

An toàn trong môi trường dễ cháy nổ

Tìm hiểu về các yêu cầu kỹ thuật của Chỉ thị ATEX và Chương trình IECEx.

Tìm hiểu thêm

Smart Manufacturing
Câu chuyện

Sản xuất thông minh

Khai phá tiềm năng của Công nghiệp 4.0

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí