Thử nghiệm thực phẩm biến đổi gen (GMO)

Mang lại lợi ích kinh doanh trên các phân khúc chính

Mang lại lợi ích kinh doanh trên các phân khúc chính

THỬ NGHIỆM THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN LÀ GÌ?

Các sản phẩm là thực phẩm được biến đổi thông qua các phương pháp công nghệ sinh học đã có mặt trên thị trường trong nhiều thập kỷ qua. Thử nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) sẽ xác nhận và định lượng, nếu có, sinh vật biến đổi gen (GMO) trong các mẫu thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện quy trình xác minh độc lập để doanh nghiệp có thể tự tin giao dịch.

Đây là lý do tại sao TÜV SÜD Việt Nam áp dụng các phương pháp đánh giá hiện đại trong quy trình thử nghiệm thực phẩm biến đổi gen, nhằm đảm bảo tính hiệu quả về chi phí khi xác định các thực phẩm biến đổi gen đủ hay không đủ điều kiện chứng nhận an toàn.

TẠI SAO CẦN THỬ NGHIỆM THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN?

Quá trình sản xuất thực phẩm ngày nay đã phát triển hiện đại và phức tạp hơn so với trước đây. Theo đó, các sản phẩm biến đổi gen không ngừng tăng lên về số lượng và sự đa dạng, khiến việc phát hiện sinh vật biến đổi gen trong thực phẩm ngày càng khó khăn.

Kiểm định thực phẩm biến đổi gen cần được thực hiện thường xuyên vì các sản phẩm nông nghiệp biến đổi gen có thể vô tình được trộn lẫn với thực phẩm và thức ăn chăn nuôi không biến đổi gen. Nói cách khác, sự tồn tại của sinh vật biến đổi gen cần phải được kiểm chứng trong toàn bộ chuỗi cung ứng để các sinh vật này không vô tình xâm nhập vào quá trình sản xuất thực phẩm và thức ăn chăn nuôi không biến đổi gen.

Các tổ chức phi chính phủ hiện đang thường xuyên thực hiện thử nghiệm thực phẩm biến đổi gen với một số sản phẩm nhất định theo các quy định pháp lý. Do đó, doanh nghiệp phải bắt kịp với xu thế phát triển và những quy định mới liên quan đến thực phẩm biến đổi gen cho con người.

Khi thường xuyên thử nghiệm thực phẩm biến đổi gen và cam kết phát hiện các nhóm thực phẩm này, doanh nghiệp sẽ đáp ứng được các yêu cầu quy định về thực phẩm và đảm bảo rằng nhãn thực phẩm của doanh nghiệp cũng đáp ứng các yêu cầu liên quan đến thực phẩm biến đổi gen.

TÜV SÜD VIỆT NAM LÀ CÔNG TY HÀNG ĐẦU VỀ THỬ NGHIỆM GMO

TÜV SÜD Việt Nam là một tổ chức chứng nhận độc lập được công nhận theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng niềm tin của khách hàng bằng cách đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm của doanh nghiệp. TÜV SÜD Việt Nam cung cấp các dịch vụ toàn diện để phát hiện thực phẩm biến đổi gen và hiện đang thực hiện một chương trình chứng nhận để kiểm soát chất lượng và đánh giá sự tồn tại của GMO trong sản phẩm và quy trình sản xuất.

CÁC DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM GMO CỦA TÜV SÜD VIỆT NAM

Các dịch vụ thử nghiệm GMO bao gồm:

  • Xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) theo thời gian thực cho các mẫu hạt giống
  • Xét nghiệm PCR cho các mẫu thực phẩm
  • Nghiên cứu và phát triển - Các chuyên gia của TÜV SÜD Việt Nam không ngừng nghiên cứu và phát triển các quy trình thử nghiệm mới để phát hiện sinh vật biến đổi gen.
  • Dịch vụ tư vấn

Bước tiếp theo

Chọn vị trí