Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Lãnh đạo

TÜV SÜD AG - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken

GS. TS. Axel Stepken
Chủ tịch Hội đồng quản trị, TÜV SÜD AG

Axel Stepken sinh ra ở Essen, Đức. Ông tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện tại RWTH Aachen và nhận bằng Tiến sĩ về Kỹ thuật Điện cao áp năm 1989.

Sau khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ, Axel Stepken làm việc tại ABB qua nhiều vị trí quản lý tại Đức và Indonesia thuộc Bộ phận Truyền tải và Phân phối điện. Ông gia nhập TÜV SÜD AG với tư cách là Thành viên Hội đồng Quản trị, chịu trách nhiệm mảng Kinh doanh Chiến lược DOANH NGHIỆP và trước đó là mảng Kinh doanh Chiến lược CÁ NHÂN cũng như Khu vực Chiến lược CHÂU Á. Vào tháng 6 năm 2007, Axel Stepken được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.  

TS. Matthias J. Rapp
Thành viên Hội đồng quản trị, TÜV SÜD AG

Sinh năm 1967 tại Schramberg/Schwarzwald (Black Forest), Matthias J. Rapp theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại WHU (Trường Quản lý Otto Beisheim) Koblenz, ESC Lyon và Trường Kinh doanh, Trường Đại học Manchester. Ông theo học tiến sĩ tại WHU Koblenz từ năm 1992 đến 1995.

 

Matthias J. Rapp bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình với công ty tư vấn quản lý toàn cầu Boston Consulting Group trước khi chuyển sang lĩnh vực công nghiệp vào năm 1997 và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính tại một số công ty danh tiếng, gần đây nhất là Giám đốc tài chính của Webasto SE. Matthias J. Rapp được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị của TÜV SÜD AG từ tháng 8 năm 2013 và chịu trách nhiệm về Tài chính và Kiểm soát.

 

Mr. Ishan Palit

Ishan Palit
Thành viên Hội đồng quản trị, TÜV SÜD AG

Ishan Palit sinh năm 1968 tại Mumbai, Ấn Độ. Ông đã từng học tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, nhận bằng Cử nhân của Trường Cao đẳng Davidson, Hoa Kỳ, bằng Đại cương về Kinh tế của Trường Kinh tế London, Vương quốc Anh và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Georgia, Hoa Kỳ.

Ishan Palit bắt đầu quá trình làm việc với "Rotary Corporation", một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ và là nhà cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô và động cơ nhỏ. Ông gia nhập Tập đoàn TÜV SÜD vào năm 1994 và thiết lập các hoạt động của TÜV SÜD tại Ấn Độ. Là Giám đốc Vận hành và sau đó là Giám đốc Điều hành, ông chịu trách nhiệm về quá trình phát triển của TÜV SÜD tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và sau đó trở thành Giám đốc Điều hành của Bộ phận Dịch vụ Sản phẩm Toàn cầu. Ishan Palit được bổ nhiệm làm Giám đốc Vận hành (COO) của Tập đoàn TÜV SÜD vào tháng 5 năm 2017, chịu trách nhiệm vận hành và hoạt động kinh doanh trong tất cả các Bộ phận và khu vực địa lý khác nhau.

Supervisory Board, AG Supervisory Board, eV Board of Directors, Shareholders Committee GbR, Stiftung Foundation Board of Trustees and Board of directors
 • TÜV SÜD AG - Supervisory Board

  Dr.-Ing. Klaus Draeger
  (Chairman) 
  Member of the Board of Management 
  BMW Group up to 30 Sept 2016  


  Matthias Andreesen Viegas
  Chairman of the Committee of Executive Staff 
  TÜV SÜD AG

  Dr. Christine Bortenlänger
  Member of the Executive Board
  Deutsches Aktieninstitut e.V.

  Wolfgang Dehen
  Chairman of the Management Board
  Osram Licht AG up to 31 Dec 2014  

  Thomas Eder*
  First Deputy Chairman of the works council 
  Bayern Südost
  TÜV SÜD Auto Service GmbH 

  Harald Gömpel* 
  Chairman of the works council 
  TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

  Dr. Jörg Matthias Großmann 
  Member of the Board/ CFO 
  Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG

  Franz Holzhammer 
  Union representative

  Jens Krause* 
  Chairman of the works council 
  TÜV SÜD Management Service GmbH

  Marcel Rath* 
  Chairman of the central works council/ 
  Chairman of the works council TÜV SÜD AG

  Angelique Renkhoff-Mücke 
  Member of the Executive Board / CEO
  WAREMA Renkhoff SE

  Dr. Nathalie von Siemens
  Managing Director and Spokesperson of the Board
  Siemens Stiftung up to 31 March 2020 

  Prof. Dr. Rudolf Staudigl
  Chairman of the Management Board
  Wacker Chemie AG

  Dr. Eberhard Veit
  Chief Executive Officer
  4.0-Veit GbR
  CEO Festo until E. 2015 

  Rainer Wich*
  Chairman of the central works council
  TÜV SÜD Auto Service GmbH

  Kai Winkler
  Union representative

                        * Labour representative

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa