Tuân thủ

TÜV SÜD CAM KẾT THỰC HIỆN MỘT BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC DUY NHẤT

Quy tắc đạo đứcBộ Quy tắc đạo đức Các nguyên tắc đạo đức trong những vấn đề công việc và riêng tư là xương sống cho sự tồn tại và phát triển liên tục của một xã hội hiện đại. Do đó, đây cũng là nền tảng ứng xử trong hoạt động kinh doanh và mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và nền kinh tế.

TÜV SÜD đã thiết lập Bộ quy tắc đạo đức, trong đó quản lý và nhân viên của Tập đoàn đều phải cam kết thực hiện các chuẩn mực hành vi đạo đức. Trong tuyên bố khi đưa ra tài liệu này, đại diện Hội đồng Quản trị cho biết, “Khi ban hành Bộ Quy tắc đạo đức này, chúng tôi mong muốn thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với khách hàng và xã hội của mình một cách đáng tin cậy”.

 

 

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA TÜV SÜD ĐƯA RA CÁC NGUYÊN TẮC KHÁC NHAU, BAO GỒM:

  • TÜV SÜD hoạt động trên phạm vi toàn thế giới theo luật pháp, quy định và tiêu chuẩn quốc tế cũng như tại mỗi quốc gia.
  • Nhân viên có trách nhiệm báo cáo các hành vi vi phạm nội bộ theo Bộ Quy tắc Đạo đức này cho quản lý trực tiếp của họ.
  • Giám đốc Tuân thủ chuyên trách sẽ hỗ trợ giám đốc điều hành giải quyết các hành vi vi phạm.
  • Ngoài ra, đội ngũ điều tra viên độc lập trên phạm vi toàn cầu cam kết bảo đảm bí mật, ẩn danh và nhân viên cũng như đối tác kinh doanh có thể liên hệ với họ khi có nhu cầu.
  • Không cá nhân nào bị đối xử phân biệt khi tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức của TÜV SÜD.
  • Nhân viên thường xuyên được cập nhật thông tin và đào tạo về các vấn đề khác nhau, bao gồm vấn đề đạo đức, liên quan đến công việc hàng ngày của họ.
  • TÜV SÜD từ chối áp dụng các phương thức kinh doanh phi đạo đức và cam kết loại trừ hành vi tham nhũng và hối lộ trong các hoạt động của mình.

Tải xuống Bộ Quy tắc Đạo đức TÜV SÜD đầy đủ [ENG PDF]

Bước tiếp theo

Chọn vị trí