Pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO/IEC 27001, Standardy Akredytacyjne Ministra Zdrowia

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania jakością ISO 9001:2015 i bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2017 oraz funkcji pełnomocnika ds. Standardów Akredytacyjnych.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, działów IT, kierownictwo średniego szczebla, pielęgniarki, położne, lekarze, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Wymagana podstawowa znajomość norm ISO 9001 i ISO 27001.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do jakości;
 • zmiany w normie ISO 9001;
 • omówienie wymagań normy ISO 9001:2015;
 • certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015;
 • wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji;
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście zarządzania procesami;
 • zarządzanie ryzykiem - analiza metodyk;
 • omówienie normy ISO/IEC 27001:2017;
 • wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji;
 • podejście systemowe;
 • dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja;
 • program auditów wewnętrznych;
 • ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących;
 • wprowadzenie do akredytacji, wymagania prawne;
 • zarządzanie organizacją w kontekście zarządzania procesami i obszarami przedstawionymi w Standardach Akredytacyjnych;
 • wymagane analizy;
 • szczegółowe omówienie Standardów Akredytacyjnych;
 • wdrażanie standardów, wizytacja CMJ w organizacji.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2017” oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu ”Wymagania Standardów Akredytacyjnych Ministra Zdrowia” wydane przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1849 PLN netto
 • 1799 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację