Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy bezpieczeństwa informacji, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, informatycy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych osobowych, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji;
 • omówienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2017 pod kątem auditowania;
 • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
 • wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
 • planowanie auditów wewnętrznych,
 • przygotowanie do auditu,
 • prowadzenie działań auditowych,
 • dokumentowanie auditu,
 • raportowanie z auditu.
 • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny SZBI ISO/IEC 27001:2017” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

 • 1249 PLN netto
 • 1149 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa