Auditor ISO 27001

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022.

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy bezpieczeństwa informacji, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, informatycy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych osobowych, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji;
  • omówienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2022 pod kątem auditowania;
  • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
  • wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
  • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
  • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny SZBI ISO/IEC 27001:2022” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

  • 1849 PLN netto
  • 1749 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

  • 1649 PLN netto
  • 1549 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację