System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2017 oraz ich interpretacją.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, działów IT, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji;
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście zarządzania procesami;
  • zarządzanie ryzykiem – analiza metodyk;
  • szczegółowe omówienie normy ISO/IEC 27001:2017;
  • wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

  • 629 PLN netto
  • 579 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

  • 529 PLN netto
  • 499 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację