Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO/IEC 27001, Standardy Akredytacyjne Ministra Zdrowia

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017.

PROFIL UCZESTNIKA:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy SZJ, pełnomocnicy bezpieczeństwa informacji, pracownicy działów jakości, działów IT, kierownictwo średniego szczebla, pielęgniarki, położne, lekarze, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Wymagana podstawowa znajomość norm ISO 9001 i ISO 27001.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • omówienie wymagań norm ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2017 pod kątem auditowania;
 • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
 • wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
 • planowanie auditów wewnętrznych,
 • przygotowanie do auditu,
 • prowadzenie działań auditowych,
 • dokumentowanie auditu,
 • raportowanie z auditu.
 • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania;
 • wprowadzenie do akredytacji, wymagania prawne;
 • zarządzanie organizacją w kontekście zarządzania procesami i obszarami przedstawionymi w Standardach Akredytacyjnych;
 • wymagane analizy;
 • szczegółowe omówienie Standardów Akredytacyjnych;
 • wdrażanie standardów, wizytacja CMJ w organizacji.

METODYKA SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

CZAS TRWANIA:

24 godziny lekcyjne.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2017” oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu „Wymagania Standardów Akredytacyjnych Ministra Zdrowia” wydane przez TÜV SÜD Polska.

CENA SZKOLENIA:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1849 PLN netto
 • 1799 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację