ISO/TS 22002-3:2011 Programy wstępne – Produkcja rolna

Cel szkolenia:

Omówienie wymagań programów wstępnych (PRP) w obszarze produkcji pierwotnej żywności.

Profil uczestnika:

Pełnomocnicy i specjaliści, kadra kierownicza, pracownicy działów jakości, członkowie zespołów wdrażających oraz zespołu HACCP, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • system FSSC 22000 v5.1,
 • specyfikacja techniczna ISO/TS 22002-3:
  • lokalizacja,
  • układ pomieszczeń oraz przestrzeń do pracy,
  • urządzenia i utrzymanie ruchu,
  • higiena personelu,
  • zwierzęta pracujące,
  • zarządzanie zakupami,
  • magazynowanie i transport w gospodarstwie,
  • czyszczenie,
  • odpady,
  • ochrona przed szkodnikami,
  • zarządzenie produktem uznanym za niebezpieczny,
  • usługi zlecone na zewnątrz.
 • wymagania do produkcji roślinnej:
  • wymagana ogólne,
  • irygacja,
  • nawożenie,
  • plan ochrony roślin,
  • żniwa i procesy po nich.
 • wymagania do produkcji zwierzęcej:
  • wymagana ogólne,
  • pasze i woda dla zwierząt,
  • zarządzanie zdrowiem,
  • dojenie,
  • zbiór jajek,
  • przygotowanie do uboju,
  • hodowla, zbiór i obchodzenie się z zwierzętami wodnymi.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 629 PLN netto
 • 579 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację