Kogeneracja

Oszczędność energii pierwotnej

Oszczędność energii pierwotnej

Kogeneracja jest procesem pozwalającym na zaoszczędzenie energii pierwotnej. Oznacza to, że wytwórcy wytwarzający energię w kogeneracji zmniejszają emisję gazów cieplarnianych, poprawiają efektywność energetyczną i zwiększają bezpieczeństwo energetyczne.

Usługi w zakresie kogeneracji:

 • potwierdzanie mocy elektrycznej zainstalowanej jednostki kogeneracji;
 • sprawdzanie schematu jednostki kogeneracji i poprowadzenia osłony bilansowej;
 • sprawdzanie schemat źródła ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w tym wyodrębnionych jednostek kogeneracji oraz urządzeń i instalacji służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tego źródła, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tego źródła do sieci elektroenergetycznej;
 • potwierdzanie że urządzenia zamontowane w czasie budowy jednostki kogeneracji zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej;
 • weryfikacja wykazu odbiorców, z którymi wytwórca ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej;
  potwierdzanie że sieć ciepłownicza, do której jest przyłączona jednostka kogeneracji jest publiczną siecią ciepłowniczą;
 • badanie wpływu planowanych zmian w prawodawstwie na wielkość produkcji energii elektrycznej wysokosprawnej kogeneracji;
 • badanie czynników wpływających na wartość oszczędności energii pierwotnej (PES);
 • weryfikacja metodyki oraz instrukcji wyznaczania energii elektrycznej i ciepła użytkowego produkowanych w wysokosprawnej kogeneracji;
 • weryfikacja wyznaczania współczynników zmiany mocy β;
 • audyt procesu wyznaczania energii elektrycznej produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji na wewnętrzne potrzeby jednostki;
 • przegląd przyrządów i układów pomiarowych oraz audyty procedur nadzoru nad nimi;
 • weryfikacja kompletacji dokumentacji do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji.

 


Zobacz także

Artykuł

Opiniowanie w zakresie kogeneracji

Marek Marcisz

Przeczytaj

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację