baner

Audyty energetyczne

Oszczędność energii. Zmniejszenie kosztów.

Oszczędność energii. Zmniejszenie kosztów.

W myśl Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej audyt energetyczny może być wykonany w celu:

 • dobrowolnego uzyskania oszczędności energii  i pozyskania tzw. „białych” świadectw;
 • obowiązkowego audytu dużych przedsiębiorstw przeprowadzanego co 4 lata.

Ponadto ustawa - Prawo energetyczne wprowadza pojęcie efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego, w którym przedsiębiorstwa muszą wykazać się, że do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się energię odnawialną, ciepło odpadowe lub ciepło z kogeneracji.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska w ramach audytu efektywności energetycznej wykonuje m.in.:

 • ocenę stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
 • analizę zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację;
 • analizę planowanych do uzyskania oszczędności energii z niezakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej albo
 • analizę efektów uzyskanych z zakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii;
 • potwierdzenie uzyskania planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetyczne;
 • wypełnienia karty audytu efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej kończy się raportem z audytu.

W zakresie audytów energetycznych, wynikających z rozdziału 5 Ustawy o efektywności energetycznej, oferujemy naszym Klientom audyty:

 • źródeł ciepła,
 • sieci ciepłowniczych,
 • budynków w tym budynków przemysłowych,
 • procesów technologicznych,
 • sieci elektroenergetycznych – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w obiektach.

Audyty energetyczne stanowią:

 • główne źródło wiedzy na temat obiektów i procesów energetycznych i przemysłowych,
 • pozwalają na rzetelne oszacowanie potencjału oszczędności,
 • podjęcie właściwej decyzji co do kierunku działań w zakresie uzyskania największej efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny kończy się raportem z audytu energetycznego.

TÜV SÜD Polska w ramach efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego sprawdza czy do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się:

 • w co najmniej 50 % energię ze źródeł odnawialnych, lub
 • w co najmniej 50 % ciepło odpadowe, lub
 • w co najmniej 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji, lub
 • w co najmniej 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.

Po pozytywnej ocenie TÜV SÜD Polska wystawia certyfikat potwierdzający, że wytwórca energii lub system spełnia


KORZYŚCI:

 • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki sprawdzonym procedurom kontrolnym TÜV SÜD, które zwiększają sprawność organizacyjną, produktywność oraz rentowność;
 • Minimalizacja ryzyka - konsekwentnie osiągnięte poziomy bezpieczeństwa i jakości określone przez normy zapewniają, że Twoje produkty i usługi spełnią wymagania klientów;
 • Współpraca z ekspertami - z TÜV SÜD, uznaną międzynarodowo i kompetentną organizacją i doświadczonymi auditorami i rzeczoznawcami;
 • Zwiększenie konkurencyjności - dzięki zatwierdzeniom i certyfikatom TÜV SÜD, przyciągają inwestorów i obniżają bariery handlowe dla Twojej firmy;

Ankieta na cele opracowania oferty na audyt energetyczny

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację