Meter Reading

Nadzór nad pomiarami

Praca urządzeń wytwórczych musi być niezawodna i spełniać wymogi środowiskowe i bezpieczeństwa. Bieżąca kontrola i weryfikacja uzyskiwanych osiągów pozwala na pewność pracy tych urządzeń.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Naszym Klientom oferujemy nadzory nad pomiarami cieplnymi i pomiarami emisji spalin wykonywanymi w celu:

  • wyznaczania sprawności energetycznej urządzeń (pomiary eksploatacyjne i gwarancyjne),
  • optymalizacji pracy urządzeń i jednostek wytwórczych,
  • weryfikacji współczynników zmiany mocy β w jednostkach kogeneracji,
  • opracowania dokumentacji uwierzytelniających (dla instalacji spalania wielopaliwowego, instalacji termicznego przekształcania odpadów, układów hybrydowych i instalacji spalających biomasę)

Ponadto zapewniamy usługi związane z wykonywaniem pomiarów i opracowywaniem ich wyników, gdyż prowadzimy współpracę z przedsiębiorstwami przeprowadzającymi pomiary cieplne i pomiary emisji spalin oraz z laboratoriami przeprowadzającymi badania fizyko-chemiczne paliw, odpadów, wód użytkowych, powietrza i środowiska pracy.


KORZYŚCI:

  • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki sprawdzonym procedurom kontrolnym TÜV SÜD, które zwiększają sprawność organizacyjną, produktywność oraz rentowność;
  • Minimalizacja ryzyka - konsekwentnie osiągnięte poziomy bezpieczeństwa i jakości określone przez normy zapewniają, że Twoje produkty i usługi spełnią wymagania klientów;
  • Współpraca z ekspertami - z TÜV SÜD, uznaną międzynarodowo i kompetentną organizacją i doświadczonymi auditorami i rzeczoznawcami;
  • Zwiększenie konkurencyjności - dzięki zatwierdzeniom i certyfikatom TÜV SÜD, przyciągają inwestorów i obniżają bariery handlowe dla Twojej firmy;

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację