Parní a tlakové technologie

Parní a tlakové technologie

Tlaková zařízení a nádrže

Tlaková zařízení a nádrže

PROČ PRO PARNÍ A TLAKOVOU TECHNOLOGII ZVOLIT TÜV SÜD?

TÜV SÜD je váš kvalifikovaný partner pro plánování, konstrukci nebo provoz vašich instalací parních kotlů nebo tlakových nádob. Využijte naše zkušenosti v rámci celé oblasti parního a tlakového inženýrství. Poskytujeme služby a podporu pro instalace používané jako skladovací a překládací místa pro chemikálie a prostředky na ochranu rostlin, hořlavé nebo toxické, zkapalněné plyny a pro instalace chemického a petrochemického průmyslu kombinované v komplexních systémech procesního inženýrství.

 

NAŠE SLUŽBY

  • Tlakové nádoby – interdisciplinární know-how ve všech fázích projektů
  • Parní kotle – výroba parních kotlů a jejich součástí
  • Trubky – výroba trubek pro kapaliny
  • Potrubí – inteligentní a nedestruktivní zkoušky a inspekce
  • Přepravitelná tlaková zařízení (TPED) - směrnice 2010/35/EU o přepravitelných tlakových zařízeních
  • Tlakové nádoby OSN – zkušební a inspekční orgán pro tlakové nádoby OSN
  • Nová směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU – certifikace

 

STRUČNÝ PŘEHLED VÝHOD

  • Získejte odborné znalosti a čerpejte výhody právní jistoty: Naši odborníci mají s parními a tlakovými systémy dlouholeté praktické zkušenosti. Aktivně a intenzivně se podílíme na vývoji evropských norem a směrnic, a proto jsme velmi dobře obeznámeni se všemi právními požadavky.
  • Povědomí o nákladech: Jelikož se parním a tlakovým inženýrstvím denně zabýváme, můžeme se vyhnout zbytečným činnostem a duplicitním pracím – a ušetřit vám tak peníze.
  • Spolehněte se na silnou značku: Široké povědomí veřejnosti a vynikající pověst naší značky také zajišťují, že se naše zprávy a certifikáty setkávají s vysokou úrovní přijetí.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION