Svařování

Uspokojení požadavků na nejvyšší kvalitu

Uspokojení požadavků na nejvyšší kvalitu

Odborné a profesionální spojování polotovarů a součástí při výrobě a konstrukci technických komponentů a zařízení je zásadní pro zajištění kvality a dostupnosti budoucích závodů.

 

PROČ PRO SVAŘOVÁNÍ ZVOLIT TÜV SÜD?

Naši odborníci nabízejí komplexní, kompetentní a hospodárnou podporu v tomto fascinujícím a sofistikovaném oboru. Společnost TÜV SÜD je notifikovaný subjekt pro kovové stavební výrobky spadající do oblasti působnosti nařízení o stavebních výrobcích (značka CE). Naše laboratoře byly akreditovány podle normy EN ISO 17025 a naše inspekční orgány podle normy EN ISO 17020.

 

PODROBNÝ PŘEHLED NAŠICH SLUŽEB

 • audity a certifikace výrobců tlakových zařízení a svařovacích společností v souladu s:

    o AD-2000-HP0, TRD 201, KTA 3201.3 a KTA 3211.3

    o PED 2014/68/EU (audity modulů)

    o EN ISO 3834

    o EN ISO 9001

    o EN 15085-2

    o RID 6.8.2.1.23 ve spojení s EN 14025 a EN ISO 3834-2

 • certifikace výrobce podle DIN EN 1090: nosné ocelové a hliníkové konstrukce
 • audity a certifikace výrobců podle CPR 305/201106 v souladu s EN 1090-1
 • znalostní služby a schvalování spadající do oblasti působnosti kodexu ASME, konvenčního a jaderného
 • schvalování postupů svařování a pájení (kvalifikace postupů), např. ISO 15614-1
 • certifikace svářečů a páječů, např. ISO 9606-1
 • audity a certifikace výrobců svařovacího přídavného materiálu, např. EN 13479
 • testování, monitorování a certifikace svařovacího přídavného materiálu podle kodexu zásad 1153 VdTÜV a jako notifikovaný subjekt podle CPR 305/2011, a tedy také jako základ pro následné schválení DB
 • inspekce a dohled nad výrobou svařovaných konstrukcí a součástí a konzultační služby v otázkách svařování
 • analýzy a hodnocení škod
 • metalografické zkoušky
 • nedestruktivní a destruktivní zkoušení materiálů

Kromě toho poskytujeme také měření expozice na pracovišti ve vašich svařovacích stanicích a poradenství v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  

PŘEHLED VÝHOD CERTIFIKOVANÉ SVAŘOVACÍ TECHNOLOGIE

 • Zajištění kompetence a výhod právní jistoty: Inženýři společnosti TÜV SÜD mají dlouholeté zkušenosti s technologií materiálů a svařování a jsou důkladně obeznámeni s nejmodernějšími i zákonnými požadavky.
 • Zlepšení kvality a získání pozice preferovaného partnera: Naše certifikáty vám pomohou prokázat vaši kvalifikaci, kterou potenciální klienti často požadují i nad rámec zákonného minima (např. EN ISO 9001).
 • Podpora po celém světě: Naši odborníci působí přímo na místě v klíčových ekonomických oblastech světa a jsou obeznámeni s tamními požadavky.
 • Spolehnutí na silnou značku: Vynikající mezinárodní pověst značky TÜV SÜD zajišťuje, že mají naše zprávy a certifikáty po celém světě vysokou úroveň přijetí.

 

Nosné ocelové a hliníkové konstrukce – EN 1090 a nařízení EU o stavebních výrobcích

Celoevropské normy pro průmyslovou výrobu kovových konstrukcí: společnost TÜV SÜD poskytuje certifikační služby podle EN 1090 a nařízení EU o stavebních výrobcích.

 

CO JE EN 1090?

Nové nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 (CPR) vstoupilo v platnost 1. července 2013. V rámci nových norem nahrazuje evropská norma EN 1090 německé normy DIN 18800-7 pro ocelové konstrukce a DIN V 4113-3 pro hliníkové konstrukce.
Podle CPR ve spojení s evropskou normou EN 1090 musejí všechny hospodářské subjekty, které chtějí uvést na trh EU nosné ocelové a hliníkové konstrukce, splňovat řadu požadavků, například připojovat označení CE ke svým výrobkům.

 

PROČ JE NORMA EN 1090 DŮLEŽITÁ?

Chybějící označení CE může mít právní následky v případě uplatnění nároku na náhradu škody.

Předpokladem pro označení CE je „posuzování shody“. Klíčové prvky posuzování shody jsou:

 • počáteční kontrola produktů výrobcem
 • zkoušky produktu během výroby v továrně podle stanovených dozorových a inspekčních plánů
 • zavedení a provádění řízení výroby u výrobce
 • certifikace řízení výroby u výrobce certifikačním orgánem třetí strany, která je notifikována pro oblast působnosti CPR (notifikovaný subjekt)

 

PROČ PRO SVAŘOVÁNÍ ZVOLIT TÜV SÜD?

Společnost TÜV SÜD Industrie Service byla jedním z prvních certifikačních orgánů pro kovové stavební výrobky v Německu, který získal akreditaci Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) a notifikaci pro CPR. Jako inspekční agentura a certifikační orgán autorizovaný institutem Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) můžeme také podporovat výrobce poskytováním inspekčních a certifikačních služeb podle normy EN 1090.

S certifikátem TÜV SÜD můžete prokázat shodu s příslušnými požadavky norem řady CPR nebo EN 1090 a získat oprávnění k označování svých výrobků značkou CE.

Na základě požadavků stanovených v normách nebo požadavcích zákazníků může být certifikace vyžadována i v jiných oblastech, například v rámci státních stavebních předpisů podle norem DIN 18800-7 a EN ISO 17660 nebo v sektoru volného trhu podle normy EN ISO 3834 pro kvalifikaci svařovacích společností. Jako akreditovaný certifikační orgán může TÜV SÜD nabízet příslušné certifikáty. Využijte naše renomované certifikáty a spojený účinek našich kombinovaných auditů a kontaktujte nás ještě dnes s žádostí o cenovou nabídku, která bude odpovídat vašim potřebám.


PŘEHLED VAŠICH VÝHOD S CERTIFIKACÍ PODLE NORMY EN 1090

 • uvedení vašich výrobků na jednotný trh EU
 • zajištění souladu s právními předpisy pro distribuci vašich produktů v EU
 • jedno evropské nařízení nahrazuje mnoho vnitrostátních technických ustanovení, což zvyšuje transparentnost
 • využití našeho dlouholetého know-how v oblasti certifikace stavebních výrobků a dohledu nad nimi
 • vynikající pověst značky TÜV SÜD zajišťuje široké přijetí našich certifikátů národními i mezinárodními zákazníky

PROHLEDAT

Produktový list

Značka CE pro stroje

Zjistit více

Produktový list
Produktový list
Produktový list
Produktový list

Welding services

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY PRŮMYSLOVÉ ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION