Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Svařování

Uspokojení požadavků na nejvyšší kvalitu

Odborné a profesionální spojování polotovarů a součástí při výrobě a konstrukci technických komponentů a zařízení je zásadní pro zajištění kvality a dostupnosti budoucích závodů.

 

PROČ PRO SVAŘOVÁNÍ ZVOLIT TÜV SÜD?

Naši odborníci nabízejí komplexní, kompetentní a hospodárnou podporu v tomto fascinujícím a sofistikovaném oboru. Společnost TÜV SÜD je notifikovaný subjekt pro kovové stavební výrobky spadající do oblasti působnosti nařízení o stavebních výrobcích (značka CE). Naše laboratoře byly akreditovány podle normy EN ISO 17025 a naše inspekční orgány podle normy EN ISO 17020.

 

PODROBNÝ PŘEHLED NAŠICH SLUŽEB

 • audity a certifikace výrobců tlakových zařízení a svařovacích společností v souladu s:

    o AD-2000-HP0, TRD 201, KTA 3201.3 a KTA 3211.3

    o PED 2014/68/EU (audity modulů)

    o EN ISO 3834

    o EN ISO 9001

    o EN 15085-2

    o RID 6.8.2.1.23 ve spojení s EN 14025 a EN ISO 3834-2

 • certifikace výrobce podle DIN EN 1090: nosné ocelové a hliníkové konstrukce
 • audity a certifikace výrobců podle CPR 305/201106 v souladu s EN 1090-1
 • znalostní služby a schvalování spadající do oblasti působnosti kodexu ASME, konvenčního a jaderného
 • schvalování postupů svařování a pájení (kvalifikace postupů), např. ISO 15614-1
 • certifikace svářečů a páječů, např. ISO 9606-1
 • audity a certifikace výrobců svařovacího přídavného materiálu, např. EN 13479
 • testování, monitorování a certifikace svařovacího přídavného materiálu podle kodexu zásad 1153 VdTÜV a jako notifikovaný subjekt podle CPR 305/2011, a tedy také jako základ pro následné schválení DB
 • inspekce a dohled nad výrobou svařovaných konstrukcí a součástí a konzultační služby v otázkách svařování
 • analýzy a hodnocení škod
 • metalografické zkoušky
 • nedestruktivní a destruktivní zkoušení materiálů

Kromě toho poskytujeme také měření expozice na pracovišti ve vašich svařovacích stanicích a poradenství v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  

PŘEHLED VÝHOD CERTIFIKOVANÉ SVAŘOVACÍ TECHNOLOGIE

 • Zajištění kompetence a výhod právní jistoty: Inženýři společnosti TÜV SÜD mají dlouholeté zkušenosti s technologií materiálů a svařování a jsou důkladně obeznámeni s nejmodernějšími i zákonnými požadavky.
 • Zlepšení kvality a získání pozice preferovaného partnera: Naše certifikáty vám pomohou prokázat vaši kvalifikaci, kterou potenciální klienti často požadují i nad rámec zákonného minima (např. EN ISO 9001).
 • Podpora po celém světě: Naši odborníci působí přímo na místě v klíčových ekonomických oblastech světa a jsou obeznámeni s tamními požadavky.
 • Spolehnutí na silnou značku: Vynikající mezinárodní pověst značky TÜV SÜD zajišťuje, že mají naše zprávy a certifikáty po celém světě vysokou úroveň přijetí.

 

Nosné ocelové a hliníkové konstrukce – EN 1090 a nařízení EU o stavebních výrobcích

Celoevropské normy pro průmyslovou výrobu kovových konstrukcí: společnost TÜV SÜD poskytuje certifikační služby podle EN 1090 a nařízení EU o stavebních výrobcích.

 

CO JE EN 1090?

Nové nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 (CPR) vstoupilo v platnost 1. července 2013. V rámci nových norem nahrazuje evropská norma EN 1090 německé normy DIN 18800-7 pro ocelové konstrukce a DIN V 4113-3 pro hliníkové konstrukce.
Podle CPR ve spojení s evropskou normou EN 1090 musejí všechny hospodářské subjekty, které chtějí uvést na trh EU nosné ocelové a hliníkové konstrukce, splňovat řadu požadavků, například připojovat označení CE ke svým výrobkům.

 

PROČ JE NORMA EN 1090 DŮLEŽITÁ?

Chybějící označení CE může mít právní následky v případě uplatnění nároku na náhradu škody.

Předpokladem pro označení CE je „posuzování shody“. Klíčové prvky posuzování shody jsou:

 • počáteční kontrola produktů výrobcem
 • zkoušky produktu během výroby v továrně podle stanovených dozorových a inspekčních plánů
 • zavedení a provádění řízení výroby u výrobce
 • certifikace řízení výroby u výrobce certifikačním orgánem třetí strany, která je notifikována pro oblast působnosti CPR (notifikovaný subjekt)

 

PROČ PRO SVAŘOVÁNÍ ZVOLIT TÜV SÜD?

Společnost TÜV SÜD Industrie Service byla jedním z prvních certifikačních orgánů pro kovové stavební výrobky v Německu, který získal akreditaci Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) a notifikaci pro CPR. Jako inspekční agentura a certifikační orgán autorizovaný institutem Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) můžeme také podporovat výrobce poskytováním inspekčních a certifikačních služeb podle normy EN 1090.

S certifikátem TÜV SÜD můžete prokázat shodu s příslušnými požadavky norem řady CPR nebo EN 1090 a získat oprávnění k označování svých výrobků značkou CE.

Na základě požadavků stanovených v normách nebo požadavcích zákazníků může být certifikace vyžadována i v jiných oblastech, například v rámci státních stavebních předpisů podle norem DIN 18800-7 a EN ISO 17660 nebo v sektoru volného trhu podle normy EN ISO 3834 pro kvalifikaci svařovacích společností. Jako akreditovaný certifikační orgán může TÜV SÜD nabízet příslušné certifikáty. Využijte naše renomované certifikáty a spojený účinek našich kombinovaných auditů a kontaktujte nás ještě dnes s žádostí o cenovou nabídku, která bude odpovídat vašim potřebám.


PŘEHLED VAŠICH VÝHOD S CERTIFIKACÍ PODLE NORMY EN 1090

 • uvedení vašich výrobků na jednotný trh EU
 • zajištění souladu s právními předpisy pro distribuci vašich produktů v EU
 • jedno evropské nařízení nahrazuje mnoho vnitrostátních technických ustanovení, což zvyšuje transparentnost
 • využití našeho dlouholetého know-how v oblasti certifikace stavebních výrobků a dohledu nad nimi
 • vynikající pověst značky TÜV SÜD zajišťuje široké přijetí našich certifikátů národními i mezinárodními zákazníky

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION