Assessment of automated vehicles with scenario-based testing

Posouzení automatizovaných vozidel pomocí testování na základě scénářů

Zkoušky kritických scénářů v kontrolovaném prostředí

Zkoušky kritických scénářů v kontrolovaném prostředí

CO JSOU ZKOUŠKY AUTOMATIZOVANÝCH VOZIDEL NA ZÁKLADĚ SCÉNÁŘE?

Aby mohlo být dosaženo všeobecného přijetí autonomních vozidel (AV) na trh, musí výrobci splňovat regulační požadavky a musí si být jisti bezpečností svých produktů. Technologie AV musí být proto důkladně vyzkoušeny a prověřeny. Pro zajištění konzistentních výsledků musí být zkušební nástrojová sada na stejné technologické úrovni jako funkce AV. K tomu je nutný režim zkoušek AV, který je inteligentní, účinný, spolehlivý, opakovatelný a přesný. Moderní funkce automatizovaného řízení mohou být proto ověřeny pouze zkouškami podle složitých, kritických a reprezentativních scénářů s použitím více dynamických objektů v přesně kontrolovaném a opakovatelném zkušebním prostředí.

PROČ JE ZKOUŠENÍ AV PODLE SCÉNÁŘŮ DŮLEŽITÉ?

Ať už vyvíjíte vozidla s funkcemi AV, integrujete platformy založené na kameře, LIDARu či radaru nebo potřebujete ověřit modely snímačů, je nutné provádět zkoušky autonomních vozidel v reálném prostředí. Je to proto, že taková zkouška poskytuje nejen důkaz o bezpečnosti autonomního vozidla, ale vzbuzuje také důvěru a přijetí u koncového uživatele, kterého přesvědčí, že samořiditelná vozidla jsou bezpečná pro použití na veřejných komunikacích. Ověření funkcí pro automatickou jízdu pomocí kritických a reprezentativních zkušebních scénářů je však složité a náročné, protože vyžaduje bezpečné, plně synchronizované a kontrolované zkušební prostředí.

Hodnocením svých autonomních vozidel pomocí zkoušek na základě scénářů získáte různé výhody:

  • Vývoj bezpečných AV technologií a zajištění bezpečnosti funkcí samořiditelného vozidla pomocí našich nejmodernějších technologií, nástrojů a metod zkoušení vozidel
  • Optimalizace pracovního postupu zkoušek díky implementaci bezpečného pracovního postupu zkoušek a dosažení přesných a spolehlivých výsledků
  • Prokazatelná záruka výkonu a zvýšení tržní akceptovatelnosti zkouškami a ověřením výkonu vaší AV funkce nebo modelu snímače
  • Navýšení důvěry zákazníků ve schopnosti vašich funkcí pro autonomní jízdu, modelů snímačů nebo výsledků zkoušek pomocí protokolů od nezávislých partnerů TÜV SÜD
  • Buďte o krok napřed a připravte se na nové normy zkouškami svých AV funkcí s ohledem na připravované normy a směrnice pro mezinárodní homologaci a schvalování typu SAE L3 až L5

JAK VYPADÁ ZKOUŠKA AUTOMATICKÝCH VOZIDEL ZALOŽENÁ NA SCÉNÁŘI?

Během zkoušky jsou všechny dynamické a statické objekty, jako je zkoušené autonomní vozidlo a okolní vozidla, které představují kritičnost definovaného scénáře, propojeny datovým připojením s nízkou latencí. Okolní vozidla musí být schopna dynamicky upravit svou trajektorii podle použité strategie zkoušeného vozidla, protože moderní AV funkce mohou vykazovat nedeterministické chování.

TÜV SÜD OVĚŘUJE VAŠE AUTOMATIZOVANÉ TECHNOLOGIE ŘÍZENÍ POMOCÍ TESTOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ SCÉNÁŘŮ

Jako jedna z předních odborných společností v oblasti testování technologií autonomního řízení nabízí TÜV SÜD službu na klíč, která spočívá v ověření funkcí AV pomocí testování na základě scénářů ve zkušebním prostředí. Náš přístup k testování AV byl vyvinut a ověřen v rámci německou vládou financovaného projektu PEGASUS, což je sdružení průmyslových zúčastněných stran zaměřené na posuzování, ověřování a validaci vysoce automatizovaných systémů řízení na dálnicích. Funkci a výkon vašich AV systémů ověříme pomocí komplexního testování využívajícího nejnovějších technologií pro fyzické testování. Poskytujeme také potvrzení, že vaše testy byly provedeny správně a že výsledky jsou spolehlivé, reprezentativní a důvěryhodné.

TÜV SÜD celosvětově spolupracuje s předními výrobci OEM a dodavateli v automobilovém průmyslu a již více než sto let je na špici v testování bezpečnosti autonomních vozidel a výkonu. Naši odborníci TÜV SÜD jsou zapojeni do různých globálních projektů, mezi které patří i naše spolupráce se singapurským Centrem excelence pro testování a výzkum autonomních vozidel (CETRAN), která se zaměřuje na neustále se měnící výzvy v oblasti vývoje předpisů a funkční bezpečnosti autonomních vozidel v městském prostředí. Jsme také původním členem Mezinárodní aliance pro testování a standardizaci mobility (IAMTS), jejímž cílem je vyvinout obecně přijímaný rámec předpisů, zkušebních scénářů, metod ověřování, validace a certifikace a terminologie.

Naši odborníci jsou členy několika pracovních skupin a výrazně se angažují v procesu přepracovávání mezinárodních norem, které se zabývají homologací a schvalováním typu funkcí AV, jako je nadcházející předpis EHK OSN pro ALKS (1. systém SAE L3). Díky naší mezinárodní síti odborníků a oborovému know-how vás můžeme podpořit v bezpečném vývoji a globálním zavádění vašich automatizovaných technologií.

SLUŽBY TESTOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ SCÉNÁŘŮ PRO AUTOMATIZOVANÁ VOZIDLA NABÍZENÉ SPOLEČNOSTÍ TÜV SÜD

TÜV SÜD provádí komplexní posouzení pomocí testů založených na scénářích, které vám pomohou ověřit vaše automatizované jízdní funkce ve zkušebním prostředí:

  • Provedení fyzického testu – naše kompletní testovací služba zahrnuje definici scénáře, definici a vyhodnocení KPI, definici bezpečnostního konceptu a přípravu testu, provedení testu a zpracování a nahlášení dat. Naše integrovaná, flexibilní a přenosná sada nástrojů umožňuje testování ve všech mezinárodních zkušebních prostředích.
  • Posouzení vašeho pracovního postupu testování – posoudíme vaši sadu nástrojů a prostředí pro testování i vaše testovací schopnosti a procesy. Naše zpráva o technickém posouzení a zlepšení obsahuje vyhodnocovací matici a diferenciální analýzu.
  • Partnerství a licence – na základě osobního pozorování vašich testů vyhodnotíme váš pracovní postup a potvrdíme, že testy byly provedeny správně. Vašim zkušebním protokolům můžeme přidat hodnotu tím, že je schválíme prohlášením o shodě TÜV SÜD.
  • Poradenské služby – podpoříme vás při realizaci nebo optimalizaci vašeho pracovního postupu testování a zároveň rozšíříme vaše znalosti, udržitelnost a efektivitu testování založeného na scénářích.

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
ADAS banner
Bílá kniha

Bílá kniha ADAS

Zjistit více

Interior view of an car with illustrations in the front
Bílá kniha

Bílá kniha ALKS

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION