Cybersecurity Assessment for Connected and Automated Vehicles

Posouzení kybernetické bezpečnosti pro připojená a automatizovaná vozidla

Chraňte své cestující a své podnikání

Chraňte své cestující a své podnikání

Jaké problémy řeší posouzení KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO PŘIPOJENÁ A AUTOMATIZOVANÁ VOZIDLA?

Automatizovaná a připojená vozidla (AV) mají složitou architekturu, protože v sobě obsahují více automatizovaných funkcí řízení a širokou škálu komunikačních rozhraní. Externí útočník, který úspěšně prolomí tyto funkce, neohrožuje pouze bezpečnost účastníků silničního provozu, ale může také vážně narušit soukromí a způsobit finanční a provozní újmu podniků a cestujících. V důsledku toho se se zvýšenou konektivitou vozidla zvyšuje riziko kybernetických útoků. S ohledem na tuto skutečnost společnost TÜV SÜD rozšířila svůj přístup tak, aby posouzení prototypů vozidel zahrnovalo i kybernetickou bezpečnost. 

PROČ JE KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST PRO PŘIPOJENÁ A AUTOMATICKÁ VOZIDLA DŮLEŽITÁ?

Pro doplnění posouzení bezpečnosti vašich prototypů vozidel musí být zajištěno řádné zmírnění hrozeb ovlivňujících bezpečnost a soukromí účastníků silničního provozu a obchodní modely a duševní vlastnictví provozovatele. Posouzením kybernetické bezpečnosti svých automatických vozidel získáte různé výhody:

  • Zvýšíte šanci na získání povolení pro svá automatizovaná vozidla tím, že dokážete, že byla zmírněna bezpečnostní rizika, že byla ověřena vaše koncepce kybernetické bezpečnosti a že byly vaše systémy systematicky otestovány.
  • Ochráníte účastníky silničního provozu a své podnikání tím, že zajistíte řešení hrozeb v oblasti kybernetické bezpečnosti podle nejmodernějších standardů a osvědčených postupů.
  • Budete vyvíjet bezpečné, špičkové technologie AV díky, u kterých bude zajištěno, že vaše automatizované systémy řízení byly od začátku vyvíjeny s ohledem na bezpečnost a hloubkově členěnou obranu.
  • Získáte konkurenční výhodu díky spolupráci s mezinárodními experty, kteří mají aktuální znalosti hrozeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, zranitelností a norem.

JAKÝ JE PŘÍSTUP K POSOUZENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI?

Naši odborníci z TÜV SÜD vyvinuli metodu pro posuzování kybernetické bezpečnosti, která je speciálně přizpůsobena procesu schvalování AV a která je založena na nejnovějších mezinárodních normách kybernetické bezpečnosti. Naše metoda posouzení byla navržena tak, aby umožňovala účinný přechod na nadcházející nařízení o kybernetické bezpečnosti v automobilovém průmyslu. Je pravidelně zasazována do souladu s aktuálním technologickým vývojem a osvědčenými postupy v oboru a neustále se přizpůsobuje nejnovějším hrozbám v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Posouzení kybernetické bezpečnosti pro schválení prototypu se provádí ve třech krocích:

  1. Zajištění, že byla identifikována kritická aktiva a že byla správně zmírněna rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  2. Ověření, že kritické systémy vozidel implementují účinná a správná bezpečnostní opatření.
  3. Zajištění, že byly provedeny rozsáhlé testy k ověření implementovaných bezpečnostních mechanismů.

TÜV SÜD vás podporuje univerzálním přístupem k posuzování, aby byla zajištěna bezpečnost automatizovaných vozidel 

TÜV SÜD je nezávislý testovací, inspekční a akreditační externí orgán s více než stoletou zkušeností s bezpečností, zabezpečením a výkonem v automobilovém průmyslu. Dodržujeme nejnovější standardy a předpisy týkající se kybernetické bezpečnosti a zajišťujeme, aby byly zprávy o hodnocení aktuální a abyste jejich prostřednictvím mohli navrhovat a ověřovat bezpečné systémy připravené na budoucnost. Náš přístup k povolování AV byl úspěšně použit u řady automatizovaných řešení mobility, z nichž většina již byla schválena úřady pro použití na veřejných komunikacích.

SLUŽBY TÜV SÜD v OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO POVOLENÍ AV

Podporujeme výrobce vozidel, dodavatele a poskytovatele mobility při získávání vyžadovaného povolení k testování jak pro jednotlivé prototypy vozidel, tak pro prototypové vozové parky. TÜV SÜD vám může pomoci s návrhem vozidla se solidní bezpečnostní koncepcí nebo s ověřením vaší stávající koncepce.

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Specialisté z TÜV SÜD nabízejí vysokou úroveň odbornosti v oblasti integrace kybernetické bezpečnosti, která vám pomůže připravit dokumentaci splňující požadavky na kvalitu schvalovacího procesu posuzování kybernetické bezpečnosti.

ANALÝZA HROZEB, POSOUZENÍ RIZIKA, KONCEPCE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Naši globální odborníci vám pomohou s identifikací kritických součástí automobilového ekosystému a s vyhodnocením příslušných hrozeb v oblasti kybernetické bezpečnosti a z nich vyplývajících rizik. Rovněž zajišťujeme, aby požadavky na kybernetickou bezpečnost zmírňovaly zjištěné hrozby.

ANALÝZA ODCHYLEK A KONTROLY TESTŮ

Zajišťujeme, aby implementované mechanismy kybernetické bezpečnosti odpovídaly koncepci kybernetické bezpečnosti a aby bezpečnostní testy ověřovaly implementovaná kontrolní opatření.

POVOLENÍ AV

Poskytneme vám podrobný zkušební protokol hodnotící kybernetickou bezpečnost a technickou způsobilost (bezpečnost vozidla a funkční bezpečnost).

PROHLEDAT

Cyber security threats of autonomous and connected vehicles
Příběhy

Cyber Security Threats of Connected Vehicles

Consequences and safety solutions

Learn more

Homologation of Automated Vehicles: The Regulatory Challenge
Bílá kniha

Homologation of Automated Vehicles: The Regulatory Challenge

A six-point approach for developing a regulatory framework.

Learn more

Automotive wireless connectivity
Příběhy

Keeping it connected: Wireless technology for automotive

Ensure road safety with increasing connectivity

Learn more

Predicting the unpredictable: Are driverless cars ready for real-world complexity?
Příběhy

Predicting the unpredictable

Are driverless cars ready for real-world complexity?

Learn more

Mobility of the Future
Příběhy

The Future of Mobility

Electrification - Connectivity - Autonomy

Learn more

Automotive Essentials
Newslettery

Automotive Essentials

Gear up for safety and success in the automotive & transportation industry.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION