Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Zajistěte bezpečný a efektivní proces vyřazování jaderných zařízení z provozu

Zajistěte bezpečný a efektivní proces vyřazování jaderných zařízení z provozu

Co jsou služby vyřazování jaderných zařízení z provozu?

Služby vyřazování jaderných zařízení z provozu zahrnují monitorování a dohled nad vyřazováním jaderných elektráren (NPP) a dalších jaderných zařízení z provozu. Zahrnuje posouzení koncepcí demontáže, zprávy o bezpečnosti a vyřazení z provozu, jakož i doprovodnou kontrolu ve fázi po ukončení provozu a fázi vyřazení z provozu. Může také zahrnovat plánování vyřazování z provozu, spolupráci s regulačními orgány a revizi koncepcí konečné likvidace odpadu.

Proč jsou služby vyřazování jaderných zařízení z provozu důležité?

Úřady, dodavatelé a provozovatelé musí po celou dobu fáze vyřazování z provozu dodržovat v jaderných elektrárnách a dalších zařízeních bezpečnost a zabezpečení. Je nezbytné zkontrolovat a zrevidovat koncepci vyřazování z provozu a výsledné bezpečnostní koncepce pro demontáž, manipulaci, přepravu a skladování radioaktivních materiálů. Dodavatelé a provozovatelé musí rovněž zajistit bezpečnost a minimální dopady na životní prostředí dodržováním nejlepších dostupných technik.

TÜV SÜD vám pomůže bezpečně a efektivně řídit vyřazování jaderné elektrárny z provozu

Naše služby vyřazování jaderných zařízení z provozu mohou dodavatelům a provozovatelům pomoci stanovit náklady a požadavky na financování za účelem zajištění odpovídajících opatření pro vyřazení z provozu. Klíčové poznatky z vyřazování nadbytečných jaderných zařízení z provozu lze rovněž zahrnout do návrhu a výstavby nových NPP a dalších jaderných zařízení.

Naše služby vyřazování jaderných zařízení z provozu zahrnují následující:

 • Podpora ve fázi po ukončení provozu

  Podporujeme přechod elektrárny z fáze provozu do fáze vyřazování z provozu včetně předběžných akcí pro vyřazení z provozu a dalších aspektů, jako je provozní režim a provozní předpisy.

 • Koncepce demontáže

  Posuzujeme různé demontážní strategie, nástroje a postupy, dálkově ovládané systémy a nakládání s odpady. Naše služby zahrnují také studie proveditelnosti a volitelnosti, vývoj strategie, kontrolu rozsahu, času a nákladů a řízení rizik.

 • Zprávy o vyřazení z provozu

  Naši odborníci zrevidují obecnou koncepci demontáže a provedou kontrolu konkrétních kroků postupu demontáže, čímž zajistí dodržení bezpečnostních zásad.

 • Doprovodná kontrola

  Naši odborníci definují opatření preventivní údržby, revize provozních předpisů a oznámení o úpravách.

 • Vyhodnocení odpadového balíčku

  Vyhodnocujeme formy odpadu, které vznikají při vyřazování z provozu. Zajišťujeme rovněž, aby jejich stav a balení splňovaly požadavky na vyklizení, přepravu a konečnou likvidaci.

 • Stanovení nejlepších dostupných technik

  Naše hodnocení zajišťují, že vybrané možnosti splňují kritéria, jako je bezpečnost, dopad na životní prostředí, proveditelnost a náklady.

PROHLEDAT

Safety Requires experience
Bílá kniha

Safety requires experience

Find out how to carry out a successful decommissioning project.

Learn more

nuclear power plant decommissioning
Infografika

Decommission your nuclear power plant safely

Find out how to start the decommissioning process

Learn more

Nuclear power plant operation
Brožura

Nuclear power plant operation

Ensure safety and security at all times

Download

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION