Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Zajistěte bezpečný a efektivní proces vyřazování jaderných zařízení z provozu

Co jsou služby vyřazování jaderných zařízení z provozu?

Služby vyřazování jaderných zařízení z provozu zahrnují monitorování a dohled nad vyřazováním jaderných elektráren (NPP) a dalších jaderných zařízení z provozu. Zahrnuje posouzení koncepcí demontáže, zprávy o bezpečnosti a vyřazení z provozu, jakož i doprovodnou kontrolu ve fázi po ukončení provozu a fázi vyřazení z provozu. Může také zahrnovat plánování vyřazování z provozu, spolupráci s regulačními orgány a revizi koncepcí konečné likvidace odpadu.

Proč jsou služby vyřazování jaderných zařízení z provozu důležité?

Úřady, dodavatelé a provozovatelé musí po celou dobu fáze vyřazování z provozu dodržovat v jaderných elektrárnách a dalších zařízeních bezpečnost a zabezpečení. Je nezbytné zkontrolovat a zrevidovat koncepci vyřazování z provozu a výsledné bezpečnostní koncepce pro demontáž, manipulaci, přepravu a skladování radioaktivních materiálů. Dodavatelé a provozovatelé musí rovněž zajistit bezpečnost a minimální dopady na životní prostředí dodržováním nejlepších dostupných technik.

TÜV SÜD vám pomůže bezpečně a efektivně řídit vyřazování jaderné elektrárny z provozu

Naše služby vyřazování jaderných zařízení z provozu mohou dodavatelům a provozovatelům pomoci stanovit náklady a požadavky na financování za účelem zajištění odpovídajících opatření pro vyřazení z provozu. Klíčové poznatky z vyřazování nadbytečných jaderných zařízení z provozu lze rovněž zahrnout do návrhu a výstavby nových NPP a dalších jaderných zařízení.

Naše služby vyřazování jaderných zařízení z provozu zahrnují následující:

 • Podpora ve fázi po ukončení provozu

  Podporujeme přechod elektrárny z fáze provozu do fáze vyřazování z provozu včetně předběžných akcí pro vyřazení z provozu a dalších aspektů, jako je provozní režim a provozní předpisy.

 • Koncepce demontáže

  Posuzujeme různé demontážní strategie, nástroje a postupy, dálkově ovládané systémy a nakládání s odpady. Naše služby zahrnují také studie proveditelnosti a volitelnosti, vývoj strategie, kontrolu rozsahu, času a nákladů a řízení rizik.

 • Zprávy o vyřazení z provozu

  Naši odborníci zrevidují obecnou koncepci demontáže a provedou kontrolu konkrétních kroků postupu demontáže, čímž zajistí dodržení bezpečnostních zásad.

 • Doprovodná kontrola

  Naši odborníci definují opatření preventivní údržby, revize provozních předpisů a oznámení o úpravách.

 • Vyhodnocení odpadového balíčku

  Vyhodnocujeme formy odpadu, které vznikají při vyřazování z provozu. Zajišťujeme rovněž, aby jejich stav a balení splňovaly požadavky na vyklizení, přepravu a konečnou likvidaci.

 • Stanovení nejlepších dostupných technik

  Naše hodnocení zajišťují, že vybrané možnosti splňují kritéria, jako je bezpečnost, dopad na životní prostředí, proveditelnost a náklady.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION