ISO 19443

ISO 19443 – Školení, hodnocení a certifikace v oblasti jaderné energetiky

Poskytování skutečných obchodních výhod v klíčových segmentech

Poskytování skutečných obchodních výhod v klíčových segmentech

co je ISO 19443?

Norma ISO 19443 je specifickou normou pro management kvality v jaderné energetice, jejímž cílem je zlepšit bezpečnost a kvalitu v celém dodavatelském řetězci jaderného průmyslu.

Norma ISO 19443 vychází z normy ISO 9001 a vytváří rozšířené zásady specifické pro odvětví jaderné energetiky. Spojuje osvědčené bezpečnostní postupy s požadavky, které jsou pro tuto oblast jedinečné, aby bylo dosaženo optimální jaderné bezpečnosti. Zatímco norma ISO 9001 se zaměřuje na požadavky na systém managementu kvality, norma ISO 19443 na tyto požadavky navazuje se zvláštním zaměřením na jadernou bezpečnost. Jsou stanoveny tak, aby byly zavedeny v celých systémech managementu kvality v oblasti jaderné energetiky, tedy v organizacích, které v rámci dodavatelského řetězce jaderného průmyslu poskytují zařízení a služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. Například pro poskytovatele energetických služeb EPC a výrobce.

proč je norma ISO 19443 důležitá?

Jaderná bezpečnost má nejvyšší důležitost, a proto je třeba, aby v celém dodavatelském řetězci jaderného průmyslu byla zavedena spolehlivá kultura bezpečnosti. Norma ISO 19443 stanoví jasné požadavky na systémy managementu kvality ve vztahu k subjektům v jaderném průmyslu poskytujícím jaderná zařízení, systémy a služby provozovatelům tak, aby nejen splňovaly potřeby zákazníků, ale také zvyšovaly jejich spokojenost prostřednictvím účinného uplatňování systému. Uvedené zahrnuje způsoby, jak implementovat myšlení založené na riziku, zlepšení, která je třeba provést, a zajištění shody.

S rozvojem jaderných procesů se bude vyvíjet i norma, která tento vývoj sleduje. Ačkoli norma ISO 19443 zatím není pro dodavatele jaderných zařízení zákonným požadavkem, zrychlení pokroku v této oblasti znamená, že se certifikace pravděpodobně stane povinnou. Získání certifikátu ISO 19443 tak zajistí vaši nabídku do budoucna a zároveň umožní vaší společnosti prezentovat kvalitu a spolehlivost vašich procesů, stejně jako vaši prozíravou přípravu, vedení a strategické plánování.

proč spolupracovat s TÜV SÜD při plnění normy ISO 19443?

TÜV SÜD je jednou z prvních společností na světě, která byla akreditována jako certifikační orgán pro ISO 19443 francouzským akreditačním orgánem COFRAC (Comité français d'accréditation). TÜV SÜD tudíž poskytuje certifikaci podle této normy managementu kvality, která je speciálně přizpůsobena požadavkům v civilním jaderném průmyslu, včetně normy ISO/TS 23406.

Navíc je společnost TÜV SÜD v oblasti jaderné energetiky celosvětově uznávaná jako partner nabízející již více než 60 let výjimečnou kvalitu, rozsáhlé znalosti a pochopení a zavádění průmyslových norem. Dodavatelé jaderných zařízení, kteří jsou známí tím, že svým zákazníkům trvale poskytují kvalitu, bezpečnost a nestrannost, najdou v TÜV SÜD spolehlivého partnera.

Spolupráce s TÜV SÜD je důkazem vaší ochoty poskytovat zákazníkům nejvyšší kvalitu a zároveň zajistit, aby byla dokonalost zajištěna také prostřednictvím našich odborných služeb. Společnost TÜV SÜD, která úspěšně zavedla bezpečnostní procesy v celém odvětví, je důvěryhodným partnerem pro certifikaci a v jaderném průmyslu je dobře známá. Naše celosvětová síť auditorů zajišťuje nákladově efektivní audity po celém světě.

služby společnosti TÜV SÜD vztahující se k normě ISO 19443 

Vyladili jsme naši nabídku tak, abyste vy a váš tým byli dobře informováni, rozuměli svým povinnostem souvisejícím s dodržováním předpisů a mohli díky nově získaným znalostem zavádět zlepšení.


TÜV SÜD proto nabízí tři různé oblasti služeb vztahujících se k normě ISO 19443.

 

Chcete vědět více? Stáhněte si naši Bílou knihu ISO 19443.

 • 1. ŠKOLENÍ K NORMĚ ISO 19443

  Naše školení a semináře v oblasti jaderné energetiky se řídí základní strukturou, která se zaměřuje na praktické využití teorie a předpisů vztahujících se k jaderným procesům.

  Před zahájením školení posoudíme úroveň, kterou vaše organizace potřebuje, a poté navážeme na naši základní strukturu. Díky tomu získáte balíček školení optimalizovaný pro váš tým. Po dokončení obdržíte potvrzení o účasti.

  Náš tým zajišťující školení v oblasti jaderné bezpečnosti se skládá z odborníků, kteří mají přímé zkušenosti s jadernými procesy a s tím, jak je nejlépe aplikovat na vaši konkrétní nabídku v jaderném průmyslu. Díky tomu, že v rámci našich školení používáme příklady z reálného světa, mohou vaši zaměstnanci aplikovat získané poznatky ve svém pracovním životě, a získat tak nezapomenutelné a užitečné zkušenosti.

  Školení se může konat na vámi preferovaném místě – nabízíme školení přímo na pracovištích po celé Evropě nebo školení v kanceláři.

 • 2. PŘEDAUDIT / ANALÝZA NEDOSTATKŮ A CERTIFIKAČNÍ AUDIT

  Podle potřeb vaší společnosti můžeme provést buď předběžný audit (předaudit) a analýzu nedostatků vašeho systému managementu, nebo certifikační audit podle normy ISO 19443.

  Předaudit / analýza nedostatků

  Během předauditu a analýzy nedostatků provede společnost TÜV SÜD předběžné posouzení vašeho systému managementu kvality, aby zkontrolovala, zda splňuje požadavky stanovené pro váš projekt.  

  Certifikační audit

  Certifikace systémů managementu kvality zahrnuje specifické požadavky na uplatňování normy ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energetiky, které dodávají výrobky a služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. 
  Úspěšný je systém managementu, který se neustále zlepšuje. Systém managementu i získaný certifikát je třeba průběžně udržovat.

  Certifikace se proto skládá ze dvou fází: prvotní certifikace a následného udržování certifikátu. 

  Certifikace probíhá v sedmi krocích:

  graf 

  Normu ISO 19443 pro systémy managementu kvality lze používat samostatně nebo integrovaně ve spojení s jinými systémy managementu, což vám ušetří čas a náklady na dvojí certifikaci.

  Prostřednictvím tohoto procesu lze zajistit nejen to, že vaše společnost splňuje nejnovější požadavky vyplývající z místních a mezinárodních předpisů, ale také to, že vaše organizace soustavně vykonává činnost v souladu s bezpečnostními normami ISO 19443. Tímto způsobem se u vašich zaměstnanců vytvoří silná kultura bezpečnosti a způsob myšlení se zaměřením na bezpečnost a soustavné zlepšování v každé oblasti procesu.


SLUŽBY: PŘÍKLAD PLÁNU ŠKOLENÍ PODLE ISO 19443:

Dvoudenní kurz jaderného vzdělávání poskytuje přehled o obecné myšlence a koncepci normy ISO 19443. Program (v AJ) se zaměřuje na klíčové oblasti požadavků a v praktické aplikaci ukazuje, jak lze tyto další požadavky začlenit do stávajícího systému řízení.

 

priklad skoleni

Chcete-li se dozvědět více o našem školení, můžete si stáhnout informační leták zde.

 

PROHLEDAT

ISO 19443
Bílá kniha

Bílá kniha ISO 19443

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION