ISO 19443 a nuclear-specific quality management standard

ISO 19443:2018 - Získali jsme akreditaci

Společnosti TÜV SÜD byla jako jedné z prvních společností na světě udělena akreditace ISO 19443

Společnosti TÜV SÜD byla jako jedné z prvních společností na světě udělena akreditace ISO 19443

Zajistěte budoucí úspěch svého podnikání v globálním dodavatelském řetězci jaderného průmyslu

Společnost TÜV SÜD je nyní jako jedna z prvních společností na světě, jimž byla udělena akreditace ISO 19443 (COFRAC N°4-0626), oprávněna certifikovat organizace, aby mohly prokazovat shodu s požadavky na systém řízení kvality dle ISO 19443.

Cílem mezinárodního standardu ISO 19443 je optimalizovat bezpečnost a kvalitu celého dodavatelského řetězce pro výrobu jaderné energie a pomáhat při navazování dlouhodobých, udržitelných obchodních vztahů. Norma se vztahuje na všechny organizace, nehledě na typ či velikost, které nabízejí produkty, systémy a služby v oblasti jaderné energetiky. Oblast použitelnosti normy zahrnuje celý dodavatelský řetězec včetně nákupu a dodávky, konstrukčních a servisních služeb a rovněž výrobu komponent a systémů.

Zajistěte si certifikaci a získáte globální konkurenční výhodu

Norma ISO 19443 bude stále častěji vyžadována u organizací v celém dodavatelském řetězci jaderné energetiky. Provozovatelé hledají dodavatele, s nimiž mohou navázat dlouhodobé a důvěryhodné vztahy, a díky certifikaci budete mít stoprocentní jistotu, že systém řízení kvality vašeho podniku splňuje přísné normy závazné pro jaderný průmysl. Stále více velkých provozovatelů vyžaduje akreditovanou certifikaci ISO 19443 ve svých výzvách k podávání nabídek.

Certifikace ISO 19443 rovněž zajistí, že vaše organizace obstojí na budoucím trhu, pomůže jí získat konkurenční výhodu, neboť norma prokazuje kvalitu a spolehlivost procesů, prozíravou přípravu, schopné vedení a strategické plánování. Po úspěšné certifikaci získá váš podnik šanci zvýšit tržní podíl díky lepšímu přístupu na nové trhy a k mezinárodním projektům v oblasti jaderné energetiky.

Získejte výhody z naší celosvětové sítě podpory jaderného průmyslu

TÜV SÜD je v oblasti jaderné energetiky celosvětově uznávanou společností jako partner nabízející výjimečnou kvalitu, rozsáhlé znalosti a pochopení a zavádění průmyslových norem již více než 60 let. Naši odborníci jsou zapojeni do procesu vývoje norem na národní i mezinárodní úrovni a byli součástí normotvorné skupiny, která definovala normu ISO 19443.

Rozumíme všem obchodním a regulačním požadavkům a nárokům držitelů licence k provozování jaderných elektráren a také výzvám, které vyvstávají v celém dodavatelském řetězci pro jadernou energetiku. Jste-li organizace, která stojí před ISO 19443 poprvé, pomůžeme prověřit vaši připravenost na certifikaci.

Naše globální služby zajišťují školení zaměřené na ISO 19443, předaudit s analýzou nedostatků a finální certifikační audit. Proces certifikace ISO 19443 představuje tříletý cyklus. Po prvním auditu a vystavení certifikátu následují dozorové audity prováděné pravidelně jednou ročně po dva další roky. Na konci třetího roku je nutno provést recertifikační audit a poté je vystaven nový certifikát.

Více informací o službách v oblasti jaderné energie najdete zde: https://www.tuvsud.com/cs-cz/odvetvi/energetika/jaderna-energie

 

Kontaktujte naše odborníky

 

ISO 19443 certification