Design and Construction of Nuclear Power Plants

Analýza bezpečnosti jaderné elektrárny

Provozní a bezpečnostní kultura v jaderných zařízeních

Provozní a bezpečnostní kultura v jaderných zařízeních

Vedle tradičních přístupů vykonáváme podrobné posuzování bezpečného a spolehlivého provozu jaderných zařízení na základě moderních matematicko-statistických metod hodnocení a nástrojů.           

PŘEHLED SLUŽEB:

CELKOVÉ ANALÝZY SYSTÉMŮ a provozu jaderných zařízení

DETERMINISTICKÉ HODNOCení bezpečnosti systémů a provozu

HODNOcení BEZPEČNOSTI (PSA) SYSTÉMů a provozu

ANALÝZY spolehlivosti A DOSTUPNOSTI

HODNocení provozních postupů

řízení bezpečnosti a posuzování bezpečnostní kultury

SHODA S POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DLE ISO 19443

PROHLEDAT

ISO 50k
Bílá kniha

ISO 50001 Energy Management Systems

Reduce energy costs and achieve a competitive advantage

Go to download

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION