Služby poskytované během provozu jaderné elektrárny

Zajistěte soulad s mezinárodními normami jaderné bezpečnosti a zabezpečení prostřednictvím komplexních služeb a hodnocení provozu jaderných elektráren od společnosti TÜV SÜD.

Zajistěte soulad s mezinárodními normami jaderné bezpečnosti a zabezpečení prostřednictvím komplexních služeb a hodnocení provozu jaderných elektráren od společnosti TÜV SÜD.

Co jsou služby POSkyTOVANÉ BĚHEM provozu jaderných elektráren?

Služby provozu jaderných elektráren (JE) zahrnují posouzení bezpečnosti, monitorování provozu a poskytování technických odborných stanovisek k provozním postupům a dokumentaci, kontroly bezpečnosti, technické úpravy a provozní kontroly a údržbu.

Proč jsou služby poskytované během provozu jaderných elektráren důležité?

V případě jaderné elektrárny (JE) je bezpečnost pracovníků, veřejnosti a životního prostředí nanejvýš důležitá. Dodržování národních a mezinárodních bezpečnostních a zabezpečovacích norem je zásadní. Orgány dozoru jsou odpovědné za monitorování provozu JE a vývojáři a provozovatelé musejí prokázat, že jejich systémy, struktury a součásti jsou schopny splnit požadavky na bezpečnost.

TÜV SÜD zajistí bezpečné fungování vaší jaderné elektrárny za všech okolností.

Společnost TÜV SÜD pomáhá vývojářům a provozovatelům předcházet budoucím provozním problémům a zmírňovat je prostřednictvím posouzení bezpečnosti, kontroly a vedení dokumentace a inspekcí na místě. To umožňuje včasné úpravy, vylepšení, optimalizovanou údržbu a inspekce a kontrolu po celou dobu životnosti elektrárny, včetně dlouhodobého provozu, zajišťující zvýšenou bezpečnost, zabezpečení a dostupnost jaderných elektráren.

Naše služby provozu jaderných elektráren zahrnují:

 • Funkční zkoušky / inspekce za provozu

  TÜV SÜD kontroluje specifikace zkoušek, řídí inspekce a testy a vyhodnocuje jejich výsledky.

 • Údržba

  Poskytujeme posouzení konceptů údržby z hlediska správnosti a shody, průběžné ověřování konceptů po úpravách a dohled nad funkčními zkouškami s přihlédnutím k přístupům s informacemi o riziku.

 • Integrovaná inspekce závodu

  Naši odborníci zkontrolují celý závod i speciální zařízení a projednají jakékoli nesrovnalosti s provozovatelem za účelem stanovení dalších strategií.

 • Nehody

  Posoudíme vyhodnocení, analýzu hlavních příčin a preventivní opatření přijatá provozovateli, abychom potvrdili, že jsou správná, přijatelná a vhodná.

 • Zpětná vazba

  Po oznámení z externích systémů hlášení zkontrolujeme správné vyhodnocení a úpravy 

 • Zajišťování bezpečnosti

  Provázíme operátory nastavením a uplatňováním managementu bezpečnosti a zastáváme roli poradce.

 • Jádro reaktoru

  Naše služby zahrnují posouzení bezpečnosti konstrukce jádra, inspekci zatížení jádra a inspekci a posouzení nových palivových článků a výroby palivových článků.

 • Uvedení do provozu

  Podporujeme uvedení do provozu za studena i za tepla přezkoumáním specifikací zkoušek stanovených provozovateli.

 • Návod k použití

  Společnost TÜV SÜD přezkoumává a projednává provozní postupy a dokumentaci obsahující všechna obecná ustanovení pro provoz zařízení včetně pokynů pro zvládání těžkých havárií.

PROHLEDAT

equipment qualification for nuclear
Bílá kniha

Nuclear Equipment Qualification

Discover the compliance of your safety critical nuclear equipment.

Learn more

equipment qualification for nuclear
Infografika

How to qualify your safety-critical nuclear equipment

Get an overview of what you should do to ensure equipment compliance

Learn more

nuclear power plant decommissioning
Infografika

Decommission your nuclear power plant safely

Find out how to start the decommissioning process

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION