Služby poskytované během provozu jaderné elektrárny

Služby poskytované během provozu jaderné elektrárny

Zajistěte soulad s mezinárodními normami jaderné bezpečnosti a zabezpečení prostřednictvím komplexních služeb a hodnocení provozu jaderných elektráren od společnosti TÜV SÜD.

Zajistěte soulad s mezinárodními normami jaderné bezpečnosti a zabezpečení prostřednictvím komplexních služeb a hodnocení provozu jaderných elektráren od společnosti TÜV SÜD.

Co jsou služby POSkyTOVANÉ BĚHEM provozu jaderných elektráren?

Služby provozu jaderných elektráren (JE) zahrnují posouzení bezpečnosti, monitorování provozu a poskytování technických odborných stanovisek k provozním postupům a dokumentaci, kontroly bezpečnosti, technické úpravy a provozní kontroly a údržbu.

Proč jsou služby poskytované během provozu jaderných elektráren důležité?

V případě jaderné elektrárny (JE) je bezpečnost pracovníků, veřejnosti a životního prostředí nanejvýš důležitá. Dodržování národních a mezinárodních bezpečnostních a zabezpečovacích norem je zásadní. Orgány dozoru jsou odpovědné za monitorování provozu JE a vývojáři a provozovatelé musejí prokázat, že jejich systémy, struktury a součásti jsou schopny splnit požadavky na bezpečnost.

TÜV SÜD zajistí bezpečné fungování vaší jaderné elektrárny za všech okolností.

Společnost TÜV SÜD pomáhá vývojářům a provozovatelům předcházet budoucím provozním problémům a zmírňovat je prostřednictvím posouzení bezpečnosti, kontroly a vedení dokumentace a inspekcí na místě. To umožňuje včasné úpravy, vylepšení, optimalizovanou údržbu a inspekce a kontrolu po celou dobu životnosti elektrárny, včetně dlouhodobého provozu, zajišťující zvýšenou bezpečnost, zabezpečení a dostupnost jaderných elektráren.

Naše služby provozu jaderných elektráren zahrnují:

 • Funkční zkoušky / inspekce za provozu

  TÜV SÜD kontroluje specifikace zkoušek, řídí inspekce a testy a vyhodnocuje jejich výsledky.

 • Údržba

  Poskytujeme posouzení konceptů údržby z hlediska správnosti a shody, průběžné ověřování konceptů po úpravách a dohled nad funkčními zkouškami s přihlédnutím k přístupům s informacemi o riziku.

 • Integrovaná inspekce závodu

  Naši odborníci zkontrolují celý závod i speciální zařízení a projednají jakékoli nesrovnalosti s provozovatelem za účelem stanovení dalších strategií.

 • Nehody

  Posoudíme vyhodnocení, analýzu hlavních příčin a preventivní opatření přijatá provozovateli, abychom potvrdili, že jsou správná, přijatelná a vhodná.

 • Zpětná vazba

  Po oznámení z externích systémů hlášení zkontrolujeme správné vyhodnocení a úpravy 

 • Zajišťování bezpečnosti

  Provázíme operátory nastavením a uplatňováním managementu bezpečnosti a zastáváme roli poradce.

 • Jádro reaktoru

  Naše služby zahrnují posouzení bezpečnosti konstrukce jádra, inspekci zatížení jádra a inspekci a posouzení nových palivových článků a výroby palivových článků.

 • Uvedení do provozu

  Podporujeme uvedení do provozu za studena i za tepla přezkoumáním specifikací zkoušek stanovených provozovateli.

 • Návod k použití

  Společnost TÜV SÜD přezkoumává a projednává provozní postupy a dokumentaci obsahující všechna obecná ustanovení pro provoz zařízení včetně pokynů pro zvládání těžkých havárií.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION