Low Voltage Directive LVD

Směrnice CE o zařízeních nízkého napětí a dodržování předpisů

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Co je směrnice o zařízeních nízkého napětí?

Směrnice Evropské unie o zařízeních nízkého napětí (LVD) zajišťuje, aby elektrická zařízení v určených mezích napětí obsahovala ochranu před úrazem elektrickým proudem a jinými riziky. Výrobci a distributoři, kteří chtějí prodávat elektrická zařízení v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP), musejí dosvědčit, že jejich výrobky jsou v souladu s příslušnými předpisy. Po schválení mohou na své výrobky použít označení CE, které umožňuje jejich prodej kdekoli v EU a EHP.

Testování, dokumentace a certifikace CE pro zařízení nízkého napětí musejí být provedeny akreditovaným poskytovatelem.

Proč je označení CE pro zařízení nízkého napětí důležité?

Umístění označení CE pro zařízení nízkého napětí na vaše výrobky vám zajistí volný přístup do téměř 30 zemí EU a EHP. Bez označení CE nemůžete své zboží spotřebitelům v této oblasti legálně prodávat a mohli byste čelit pokutám, stahování produktů z trhu a dokonce vám může být zakázán vstup na jeden z největších světových trhů.

TÜV SÜD usnadňuje dodržování směrnice o zařízeních nízkého napětí

Společnost TÜV SÜD je notifikovaný subjekt EU oprávněný hodnotit spotřební výrobky z hlediska shody s požadavky směrnice EU o zařízeních nízkého napětí (2014/35/EU). Udržujeme si aktuální přehled o všech nejnovějších změnách v předpisech a máme dlouholeté zkušenosti s udělováním označení CE pro zařízení nízkého napětí elektrickým výrobkům.

Naše nejmodernější laboratoře nám umožňují provádět příslušné testy nesmírně široké škály produktů a můžeme také provádět testování přímo na místě ve vašich prostorách pro rychlejší přístup na trh. Naši techničtí odborníci působí v mezinárodních poradních výborech pro vývoj norem, takže si můžete být jisti, že váš výrobek plně ve shodě.

Nabízíme komplexní řešení pro označování zařízení nízkého napětí značkou CE, která vám zajistí rychlý přístup na trh EU a náskok před konkurencí.

Testovací a dokumentační služby podle LVD poskytované společností TÜV SÜD

Budeme s vámi úzce spolupracovat při testování vašich výrobků, zajistíme zákonem požadované zprávy a zajistíme vašim výrobkům označení CE pro zařízení nízkého napětí. Tento proces je rychlý a efektivní a zahrnuje:

  • Výklad předpisů – provedeme vás příslušnými směrnicemi EU, které se vztahují na váš výrobek.
  • Označení CE – poradíme vám s prohlášením o shodě a s používáním označení CE na vašem výrobku.
  • Konstrukce výrobku – zkontrolujeme výrobek včetně celkové konstrukce a montáže, ochranných uzemňovacích přípojek, požadavků na elektrické, mechanické a protipožární krytí a označení na obalu.
  • Ochrana před úrazem elektrickým proudem – testujeme izolační bariéry a povrchové a vzdušné vzdálenosti.
  • Kontrola dokumentace – provádíme ji včetně bezpečnosti kritických součástí, hodnocení hořlavosti pro plasty a jiné materiály a pokynů pro uživatele, instalaci a servis.

Testování a hodnocení elektrické bezpečnosti můžeme provádět v našich plně akreditovaných laboratořích nebo na vašem vlastním pracovišti (testování v provozních prostorách výrobce neboli TMP).

PROHLEDAT

Produktový list

Značka CE pro stroje

Zjistit více

Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION