Auditing & System Certification

Certifikace eurasijské shody (EAC)

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Co je eurasijský certifikát shody (EAC)?

Certifikace eurasijské shody (EAC) značí, že vaše výrobky splňují předpisy a normy Eurasijské ekonomické unie (EAEU) pro celní odbavení a obchodování. V rámci EAEU dnes existuje téměř 44 platných schémat pro proces certifikace a prohlášení. Některá z těchto schémat jsou povinná a nezbytná pro zajištění právního souladu.

Proč je certifikát EAC důležitý?

Certifikát EAC je nezbytný, pokud je vaším záměrem prodávat spotřební zboží a průmyslová zařízení v rámci EAEU. Prokazuje soulad s právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a umožňuje odbyt na trhu, který čítá téměř 200 000 spotřebitelů v pěti zemích napříč Eurasií.

Obchodování bez certifikace EAC v rámci EAEU může vést k pokutám a zabavení zboží.

TÜV SÜD nabízí jednotné kontaktní místo pro certifikaci EAC

Společnost TÜV SÜD má rozsáhlé znalosti v oblasti právních předpisů EAEU týkajících se výrobků a naši experti si udržují stálý přehled o všech změnách a nových nařízeních. Ať už podnikáte v jakémkoliv odvětví, nabídneme vám komplexní podporu a aktuální informace týkající se certifikace vašich výrobků v souladu s předpisy a normami EAEU.

Naši experti vás provedou každou fází procesu a navrhnou řešení přesně podle vašich požadavků, abyste mohli na trh vstoupit velmi rychle. Jsme akreditovaným poskytovatelem certifikátů EAEU včetně následujících:

 • Certifikát shody GOST-R/EAEU 
 • Certifikát shody EAEU (Technické reglementy EAEU)
 • Certifikát státní registrace pro EAEU (soulad s hygienickými normami)
 • Registrace zdravotnických prostředků (pro zdravotnické vybavení)
 • Certifikát požární bezpečnosti
 • Certifikace GOST-R pro zařízení do výbušného prostředí
 • Certifikát schválení typu pro měřicí přístroje (metrologie)
 • Odborné znalosti v oblasti průmyslové bezpečnosti (posouzení průmyslové bezpečnosti odborníkem)
 • Povolení k použití vydané regulátorem ROSTEKHNADZOR (prokazuje soulad s požadavky průmyslové bezpečnosti)
 • Technická dokumentace (v souladu s národními normami) 

Využijte našich služeb v oblasti testování a dokumentace EAC a získejte potřebná povolení EAEU

Pokud jste v problematice EAEU nováčky, naši experti vám rádi pomohou připravit a zpracovat veškerou dokumentaci a proces testování, jež jsou nezbytné pro odbyt vašich výrobků v rámci EAEU:

 • Formulář žádosti
 • Plná moc od výrobce
 • Údaje o výrobci
 • Protokol o zkoušce
 • Technická dokumentace
 • Uživatelské příručky
 • Konstrukční výkresy výrobků se specifickými prvky materiálů a fotografická dokumentace
 • Certifikát ISO 9001
 • Inspekční zpráva z továrny

PROHLEDAT

Consumer Products and Retail Essentials
Newslettery

Consumer Products & Retail Essentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

TÜV SÜD Global Market Access for Electrical and Electronics E-book
E-kniha

Market access for electrical goods

Overview of compliance requirements worldwide for electrical and electronic goods.

Learn more

World Accreditation Day 2018
Příběhy

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

TÜV SÜD Safety Gauge
Příběhy

Safety Gauge 2017

Making the case for product safety

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION