Celostátně uznávané zkušební laboratoře (NRTL)

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Co je NRTL?

Celostátně uznávaná zkušební laboratoř (Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL) je nezávislá organizace, která certifikuje výrobky pro severoamerický trh a je uznávána úřady v Kanadě a Spojených státech. NRTL jsou uznávány Úřadem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) podle Federálního zákoníku 29 CFR 1910.7 pro výrobky určené k použití na pracovištích ve Spojených státech. V Kanadě může tyto služby poskytovat pouze certifikační orgán akreditovaný Kanadskou radou pro normy (SCC). 

Proč je certifikace NRTL důležitá?

Certifikát NRTL jasně prokazuje, že vaše elektrické a elektronické výrobky jsou v souladu s požadovanými normami severoamerického trhu. Poskytnutím záruky, že vaše výrobky splňují bezpečnostní požadavky pro vstup do USA a Kanady, vám certifikace NRTL umožňuje rychle oslovit stovky milionů spotřebitelů.

Bez certifikace NRTL mnoho prodejců výrobek odmítne naskladnit. Pokud nebudete moci prokázat, že jste sami provedli příslušné testy, můžete být pokutováni.  

TÜV SÜD je váš akreditovaný partner pro NRTL

Společnost TÜV SÜD je jedním z největších světových poskytovatelů testovacích a certifikačních služeb s vynikající pověstí založenou na nezávislosti a nestrannosti. Jsme akreditovaným poskytovatelem certifikace NRTL a nabízíme individuální komplexní řešení navržené tak, aby splňovalo vaše požadavky a bylo v souladu s normami na trhu.

Naši odborníci působí v národních a mezinárodních technických komisích pro bezpečnost. Díky tomu vám můžeme poskytnout cenné znalosti nejnovějších norem a předpisů, abyste si udrželi náskok před konkurencí. 

Služby TÜV SÜD pro rychlou a efektivní certifikaci NRTL

I když je každý klient jiný, všechny provedeme osvědčeným pětistupňovým procesem certifikace NRTL:

  1. Inspekce továrny a počáteční hodnocení programu kvality výroby našimi nezávislými odborníky.
  2. Provádíme testování produktů a bezpečnosti.
  3. Zprávu o testování bezpečnosti zkontroluje technický certifikátor.
  4. Pokud výrobek projde všemi příslušnými zkouškami, technický certifikátor vydá osvědčení.
  5. Pro zachování důvěryhodnosti certifikátu jsou prováděny pravidelné dozorové návštěvy továrny.

TÜV SÜD poskytuje řadu důležitých služeb souvisejících s certifikací NRTL:

  • Aktualizace technických požadavků – TÜV SÜD poskytuje informace o nových technických požadavcích. Pokud platnost normy vyprší, pomůžeme vám aktualizovat certifikát s akreditací na novou normu.
  • Řešení testování na jednom místě – zastáváme komplexní přístup a poskytujeme další služby, jako jsou provozní zkoušky, testování EMC, protokoly o zkouškách CB a certifikáty v jednom balíčku s NRTL, který pokryje všechny vaše testovací potřeby.  

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION