Systém certifikačního orgánu (CB) IECEE

Systém certifikačního orgánu (CB) IECEE

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Co je systém certifikačního orgánu (CB)?

Systém IEC pro systém certifikačního orgánu (CB) pro schémata posuzování shody elektrotechnických zařízení a součástí (IECEE) je prvním mezinárodním systémem na světě pro vzájemné uznávání zkušebních protokolů o bezpečnosti výrobků a certifikátů pro elektrická a elektronická zařízení a součásti. Na základě použití mezinárodně uznávaných norem bezpečnosti výrobků se systém CB spoléhá na globální síť zkušebních laboratoří CB (CBTL), které jsou odpovědné za testování výrobků podle příslušných technických norem. Výsledky testů jsou poté předloženy národním certifikačním orgánům (NCB) v členských zemích systému CB, které mohou výrobkům testovaným CBTL povolit legální přístup bez dalších testů.

Jaké jsou výhody certifikačního systému CB?

V současné době se systému CB na celém světě účastní více než 50 členských zemí včetně členských států Evropské unie (EU), USA, Číny, Indie, Koreje a Ruska. Výrobci využívající systém CB mohou získat přístup do každé členské země systému CB bez nutnosti nákladného duplicitního testování. Národní certifikační orgány (NCB) navíc žadatelům o systém CB často dávají přednost, protože v jejich případě není třeba žádné další testování.

TÜV SÜD je aktivním globálním účastníkem systému CB IECEE

Provozujeme CBTL schválené systémem CB, které mohou testovat elektrické a elektronické výrobky téměř ve všech 19 kategoriích výrobků systému CB. Kromě testování výrobků v systému CB je společnost TÜV SÜD také uznávaným národním certifikačním orgánem v rámci systému CB.

TÜV SÜD zajistí vašim výrobkům přístup na globální trh

Náš tým odborníků s vámi bude spolupracovat v průběhu celého cyklu vývoje výrobků, abyste mohli dodávat na trh bezpečné a spolehlivé výrobky s přidanou hodnotou. Technici společnosti TÜV SÜD jsou aktivními členy mezinárodních poradních sborů a podílejí se na aktivitách v oblasti vývoje norem a díky tomu mají nejnovější informace o současných a měnících se požadavcích.

Jsme předním poskytovatelem testovacích a certifikačních služeb a naše globální síť technických odborníků ve spojení s našimi nejmodernějšími zkušebními laboratořemi zajišťuje komplexní řešení za účelem splnění všech příslušných požadavků.

PROHLEDAT

World Accreditation Day 2018
Příběhy

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

Consumer Products and Retail Essentials
Newslettery

Consumer Products & Retail Essentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

TÜV SÜD Safety Gauge
Příběhy

Safety Gauge 2017

Making the case for product safety

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION