Označení GS

Označení GS

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

Co je to označení bezpečností výrobků GS?

Označení GS neboli Geprüfte Sicherheit (certifikovaná bezpečnost) je dobrovolná certifikační značka pro konečné výrobky, která potvrzuje splnění všech statutárních požadavků německého zákona o bezpečnosti výrobků. Označení GS se vztahuje na základní vlastnosti výrobku, jako je elektrická bezpečnost, použití chemických a nebezpečných materiálů, ergonomie a hluk, a zahrnuje také hodnocení tovární výroby výrobce. Označení GS na vašem výrobku ujišťuje německé spotřebitele o jeho bezpečnosti a okamžitě prokazuje shodu s německými předpisy.

Proč je německé označení bezpečnosti výrobků GS důležité?

Výrobky s označením GS byly podrobeny přísnému testování a hodnocení. Označení GS má značný rozsah a je všeobecně uznáváno regulativními orgány i německými spotřebiteli, a přináší tak výrobkům s tímto označením významnou tržní výhodu oproti srovnatelným výrobkům bez označení GS.

TÜV SÜD zajišťuje veškeré testování pro označení GS

Společnost TÜV SÜD je akreditovaným subjektem pro testování a certifikaci označení GS a vlastní schválená testovací zařízení po celém světě. Můžeme posoudit, zda vaše výrobky splňují všechny zákonné požadavky ProdSG, včetně těch, které se týkají elektrické a mechanické bezpečnosti, nebezpečných materiálů, ergonomie a hluku.

Při použití ve spojení s celosvětově uznávanou certifikační značkou TÜV SÜD poskytuje označení GS kupujícím jasnou zprávu o závazku vaší společnosti dodržovat bezpečnost výrobků.

Rozsáhlé služby testování a certifikace poskytované společností TÜV SÜD s ohledem na označení GS

Služby testování a certifikace s ohledem na označení GS poskytované společností TÜV SÜD jsou k dispozici pro konečné výrobky v následujících kategoriích:

 • dětské výrobky
 • autopříslušenství
 • spotřební elektronika
 • nábytek
 • zahradní nářadí a vybavení
 • zařízení pro domácnost
 • osvětlení
 • osobní ochranné prostředky (kategorie I a II)
 • nářadí
 • hračky
 • a mnohé další

PROHLEDAT

Consumer Products and Retail Essentials
Newslettery

Consumer Products & Retail Essentials

Consumer trust is key when you manufacture or retail products that are part of everyone’s daily life

Learn more

World Accreditation Day 2018
Příběhy

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

Glocalisation
Příběhy

Megatrend: Glocalisation

How can we win consumers’ trust while catering to their needs?

Learn more

TÜV SÜD Safety Gauge
Příběhy

Safety Gauge 2017

Making the case for product safety

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION