Thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Một con đường đã được minh chứng cho một tương lai bền vững

Một con đường đã được minh chứng cho một tương lai bền vững

DỊCH VỤ CHO THỰC HÀNH KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM

 

Danh mục dịch vụ của chúng tôi cho các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm bao gồm các chủ đề về hoạt động môi trường, quản lý an toàn thực phẩm và quản lý chuỗi cung ứng bền vững. Nếu doanh nghiệp đang quan tâm đến dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi.

sustainability supply chain
Sustainability starts with the supply chain. Discover services for supply chain certification and audits.
Learn more
environmental performance
Improve your environmental performance with globally recognized standards.
Learn more
Learn about the standards and assessments that support your corporate sustainability initiatives.
Learn more
food safety management
Access to safe and nutritious food is an essential requirement for consumers around the world.
Learn more
iso 14001
Manage environmental aspects of your organisation with the ISO 14001 standard
Learn more
Enhance your Corporate Social Responsibility practices with TÜV SÜD
Learn more

 

KIẾN TẠO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG HƠN

Các doanh nghiệp phải đối mặt với sự đảo lộn về chiến lược, tài chính và hoạt động của các hoạt động kinh doanh hiện tại của mình. Các sáng kiến và thỏa thuận về chính sách xanh trên toàn thế giới, các bên liên quan bên ngoài yêu cầu thực hành bền vững của doanh nghiệp và áp lực gia tăng của ban điều hành nội bộ chỉ là một vài trong số các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) sẽ tác động đến hiệu quả kinh doanh trong những thập kỷ tới.

Quản trị bền vững là điều cần thiết để phát triển mạnh trong nền kinh tế xanh sắp tới. Minh bạch trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng, cách tiếp cận tuân thủ và rủi ro, cũng như tích hợp các tiêu chuẩn đáng tin cậy vào quy trình hoạt động là chìa khóa để chuẩn bị cho tương lai phía trước. 

Các doanh nghiệp sẽ cần áp dụng các khuôn khổ bền vững để tiếp cận vốn, thu hút và giữ chân các nhà đầu tư cũng như lực lượng lao động mới, thâm nhập thị trường mới, tài trợ cho các dự án đổi mới và CSR, hỗ trợ chi phí R&D và số hóa hoạt động kinh doanh của họ để tương tác với khách hàng trong tương lai. 

Tại TÜV SÜD, các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp với các dịch vụ quản trị bền vững. Các dịch vụ này cung cấp nền tảng vững chắc để cấu trúc các nỗ lực bền vững của doanh nghiệp, thực hiện các khuôn khổ phát triển bền vững và xây dựng các doanh nghiệp bền vững hơn và các hoạt động đáng tin cậy hơn. 

 

KHI LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI, DOANH NGHIỆP SẼ TIẾP CẬN ĐƯỢC:

Sustainability icon  

Thực hành, thực tế, chuyển giao đào tạo tập trung từ các chuyên gia nội bộ

Các chuyên gia của TÜV SÜD cung cấp kiến thức về các chủ đề cụ thể có thể liên quan và có thể chuyển giao cho ngành cụ thể của doanh nghiệp. 

 

 

Sustainability icons Thiết lập niềm tin, tạo sự minh bạch với các nhà đầu tư, khách hàng cuối, thương nhân / nhà phân phối và chuỗi nhà cung cấp

TÜV SÜD đang giúp định hình sự phát triển của các tiêu chuẩn bền vững. Kinh nghiệm, hiểu biết chuyên sâu và kiến thức của chúng tôi về các lĩnh vực công nghiệp chính sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, dễ dàng xác định các mối đe dọa đối với doanh nghiệp, cải thiện hiệu suất quy trình và giảm thiểu rủi ro. 

 

 

Các chuyên gia của chúng tôi đã lụa chọn nội dung có liên quan về các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Tìm hiểu thêm về quan điểm của chúng tôi bên dưới. 

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Sách trắng

Sách trắng về phát triển bền vững và CSR

Quản lý hiện tại đã tập trung vào tương lai

Xem ngay

Thành công trong quản trị bền vững. Phát triển mạnh trong nền kinh tế xanh. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách TÜV SÜD có thể hỗ trợ doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.

EXPLORE

Chọn vị trí