Khóa đào tạo về công nghiệp 4.0

Khóa đào tạo về công nghiệp 4.0

NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐỂ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

Khi công nghiệp 4.0 đang trên đà phát triển với quy mô toàn cầu, nhiều tổ chức đang tìm cách áp dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu và Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) để cải thiện khả năng cạnh tranh sản xuất. Mặc dù, công nghiệp 4.0 sẽ mang lại tiềm năng đáng kể, nhưng các yêu cầu để chuyển đổi thành công lại vượt xa sự thay đổi công nghệ.

Tại TÜV SÜD, chúng tôi trang bị cho các đội ngũ nhân sự trong ngành những kiến thức và kỹ năng cần thiết về công nghiệp 4.0. Thông qua các khóa đào tạo và chứng nhận về công nghiệp 4.0 của chúng tôi, học viên sẽ tìm hiểu cách thức hỗ trợ tổ chức ở các giai đoạn khác nhau trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số, từ việc hiểu các khái niệm cơ bản, triển khai các nguyên tắc của công nghiệp 4.0, đến đánh giá các cơ sở sản xuất về mức độ chuyển đổi của nó.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC KHÓA ĐÀO TẠO & CHỨNG CHỈ về CÔNG NGHIỆP 4.0 như SAU

công nghiệp 4.0

cơ bản về công nghiệp 4.0

Khóa đào tạo này sẽ giới thiệu cách tiếp cận để triển khai Khái niệm Nhà máy Thông minh hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số và một trong những khuôn khổ được áp dụng nhiều nhất để giúp tăng trưởng kỹ thuật số của doanh nghiệp, đó là Chỉ số Sẵn sàng cho Ngành Công nghiệp Thông minh (SIRI).

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn tìm hiểu kiến thức cơ bản về công nghiệp 4.0
Thời lượng:
 50 phút tham gia khóa e-learning
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng nhận tham gia được cấp bởi TÜV SÜD | nội dung của khóa e-learning

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

Khóa đào tạo này sẽ giới thiệu về các yếu tố và lợi ích chính của công nghiệp 4.0, cũng như các nguyên tắc thiết kế cho phép hỗ trợ các công ty xác định và triển khai các kịch bản khác nhau của công nghiệp 4.0 cùng với các công nghệ chính cho các nhà máy thông minh.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn học kiến thức cơ bản về công nghiệp 4.0
Thời lượng:
 1 ngày học trực tuyến với chuyên gia
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng nhận tham gia được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo


chỉ số sẵn sàng cho ngành công nghiệp thông minh (SIRI)

giới thiệu về SIRI

Khóa đào tạo về công nghiệp 4.0 cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về SIRI và cách thức ứng dụng khuôn khổ cũng như công cụ của nó để giúp các tổ chức bắt tay vào bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi công nghiệp 4.0.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn tìm hiểu về khuôn khổ SIRI và/hoặc có ý định tham gia Chương trình người đánh giá SIRI được công nhận
Thời lượng: 1 ngày học trực tuyến với chuyên gia 
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng nhận tham gia được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo

chương trình người đánh giá SIRI được công nhận

Bao gồm chương trình khóa đào tạo và chứng nhận về công nghiệp 4.0, chương trình học dành cho người đánh giá SIRI được Chính phủ Singapore thành lập để công nhận chính thức cho các cá nhân độc lập và trung lập có khả năng đánh giá chuyên nghiệp một cơ sở sản xuất bằng cách sử dụng SIRI và các khuôn khổ, công cụ đi kèm.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn trở thành người đánh giá được được công nhận để đánh giá các tổ chức sử dụng SIRI.
Thời lượng: 5 ngày học trực tuyến với chuyên gia và có kỳ thi kết thúc khóa
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng chỉ 'Certified SIRI Assessor' được cấp bởi EDB Singapore và tài liệu TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo 


trí tuệ nhân tạo (AI)

AI cho nhân sự không chuyên về công nghệ

Khóa học AI này sẽ giới thiệu cho học viên các công nghệ và xu hướng mới nhất, các động lực chính cho sự phát triển của AI, các công cụ AI khác nhau và cung cấp trải nghiệm thực tế về cách tạo các Mô hình Học máy và Học sâu đơn giản để giải quyết các vấn đề kinh doanh.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn tìm hiểu kiến thức cơ bản về AI và cách bạn có thể sử dụng nó trong môi trường kinh doanh.
Thời lượng:
1 ngày học trực tuyến với chuyên gia
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: 
Chứng nhận tham gia được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo

giới thiệu về ai

Khóa e-learning này sẽ cung cấp cho bạn về các tiếp cận quản lý chất lượng AI.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn học cơ bản về chất lượng AI
Thời lượng: 40 phút học khóa e-learning
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng nhận tham gia được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo

chất lượng AI cho cấp lãnh đạo/quản lý

Khóa đào tạo về chất lượng AI này được phát triển để trang bị cho các nhà lãnh đạo của tổ chức những kỹ năng cần thiết để quản lý chất lượng AI – điều kiện tiên quyết để phát triển và áp dụng AI trên quy mô lớn..

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn tìm hiểu cách áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho các sản phẩm và dịch vụ dựa trên AI
Thời lượng: 2 giờ học trực tuyến với chuyên gia
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng nhận tham gia được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo

chương trình chứng nhận chất lượng ai

Chương trình chứng nhận AI này sẽ cung cấp kiến thức về chất lượng AI là gì, cách quản lý chất lượng AI và chứng nhận trình độ của bạn để quản lý chất lượng AI trong thực tế.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn được chứng nhận về quản lý chất lượng AI
Thời lượng: 8 ngày cho 3 cấp độ khác nhau.
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng nhận tham gia được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo

đào tạo chất lượng ai cho ngành ô tô

Khóa đào tạo dành cho ngành ô tô này sẽ cung cấp thông tin tổng quan về các yêu cầu quản trị và kỹ thuật để quản lý chất lượng AI trong lĩnh vực ô tô và đặc biệt là đối với các hệ thống ADAS và AV.
 
Khóa học phù hợp: Nếu bạn là một chuyên gia chịu trách nhiệm phát triển và triển khai các hệ thống AI cho ô tô, trưởng nhóm kỹ thuật, quản lý chất lượng, chuyên gia dữ liệu và quản lý tuân thủ.
Thời lượng: 8 giờ học trực tiếp / khóa học trực tuyến với chuyên gia
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng nhận tham gia được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo


chuyển đổi số

AI CHO NHÂN SỰ KHÔNG CHUYÊN VỀ CÔNG NGHỆ

Khóa học AI này sẽ giới thiệu cho học viên các công nghệ và xu hướng mới nhất, các động lực chính cho sự phát triển của AI, các công cụ AI khác nhau và cung cấp trải nghiệm thực tế về cách tạo các Mô hình Học máy và Học sâu đơn giản để giải quyết các vấn đề kinh doanh.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn tìm hiểu kiến thức cơ bản về AI và cách bạn có thể sử dụng nó trong môi trường kinh doanh.
Thời lượng:
 1 ngày học trực tuyến với chuyên gia
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: 
Chứng nhận tham gia được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo

cơ bản của phân tích dữ liệu

Khóa học phân tích dữ liệu này được thiết kế để cung cấp cho bạn nền tảng tốt về các nguyên tắc và thực hành phân tích dữ liệu.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn tìm hiểu kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu và cách bạn có thể sử dụng nó trong thiết lập kinh doanh
Thời lượng: 1 ngày học cùng với chuyên gia
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng nhận tham gia được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo

phân tích tính bền vững sử dụng POWER BI

Khóa học phân tích dữ liệu này được thiết kế để cung cấp cho bạn sự hiểu biết về các khái niệm bền vững và cách sử dụng Power BI để phân tích và báo cáo dữ liệu nhằm hỗ trợ các sáng kiến bền vững.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn sử dụng thành thạo Power BI để phân tích và báo cáo dữ liệu trong bối cảnh phát triển bền vững
Thời lượng: 2 ngày học trực tuyến cùng với chuyên gia
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng nhận tham gia được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo

CÔNG NGHỆ VẬN HÀNH

QUẢN LÝ HIỆU SUẤT TÀI SẢN (apm)

Khóa đào tạo APM này sẽ giới thiệu cho bạn các khái niệm và phương pháp tiếp cận APM cũng như cách tận dụng nó để giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch, giảm chi phí bảo trì và giảm rủi ro.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn tìm hiểu về các ứng dụng APM trong bối cảnh công nghiệp 4.0
Thời lượng:
 1 ngày học trực tuyến với chuyên gia
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng chỉ tham dự được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo

khung và chất lượng hệ thống iiot

Thông qua khóa đào tạo IIoT này, bạn sẽ có được kiến thức cần thiết về IIoT, sự liên kết giữa IIoT và chiến lược kinh doanh, đồng thời duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu IIoT.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn tìm hiểu về các ứng dụng IIoT trong bối cảnh Công nghiệp 4.0
Thời lượng:
 1/2 ngày học trực tuyến với chuyên gia
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng chỉ tham dự được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo

công nghiệp 4.0 quản lý an ninh mạng cho cấp vận hành

Khóa đào tạo về an ninh mạng này sẽ nâng cao nhận thức về không gian mạng với sự hiểu biết về các mối đe dọa, lỗ hổng, phương pháp thực hành trên mạng để giúp doanh nghiệp đảm bảo khả năng phục hồi không gian mạng cho việc áp dụng công nghiệp 4.0 và triển khai các phương pháp để hoạt động liên tục.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn tìm hiểu cách đảm bảo khả năng phục hồi mạng cho việc áp dụng Công nghiệp 4.0
Thời lượng:
 2 ngày học trực tuyến với chuyên gia
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng chỉ tham dự được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo

kho hàng 4.0

Thông qua khóa đào tạo này, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ hỗ trợ, cơ hội và thách thức để chuyển đổi kho hàng truyền thống thành kho hàng 4.0.

Khóa học phù hợp: Nếu bạn muốn tìm hiểu cách chuyển đổi kho hàng truyền thống thành Kho hàng 4.0
Thời lượng:
 2 ngày học trực tuyến với chuyên gia
Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Chứng chỉ tham dự được cấp bởi TÜV SÜD | Tài liệu đào tạo


Hãy cùng bắt đầu hành trình học tập của bạn với chúng tôi hôm nay!

Bước tiếp theo

Chọn vị trí