Chương trình chứng nhận chất lượng AI (AIQCP)

Hướng dẫn thực tế giúp người học đạt được kiến thức cần thiết để làm chủ chất lượng AI

Hướng dẫn thực tế giúp người học đạt được kiến thức cần thiết để làm chủ chất lượng AI

lịch đào tạo trực tuyến

 • 18, 19, 20/1/ 2023: Kỹ sư AIQCP: Cấp độ 1 - Nền tảng
  14:00 - 18:00 (Giờ Việt Nam) | 3 Ngày
 • 23/1/2023: Kỹ sư AIQCP Bài kiểm tra
  14:00 -16:00 (Giờ Việt Nam) | 1 Ngày

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AI (AIQCP)

Quản lý chất lượng của AI cho phép các tổ chức mở rộng quy mô AI, tuân thủ các quy định và thể hiện việc sử dụng AI có trách nhiệm. Nếu không có quản lý chất lượng AI, các tổ chức sẽ tự đặt mình vào những rủi ro đáng kể về tài chính, pháp lý hoặc uy tín. Chương trình chứng nhận chất lượng AI (AIQCP) của TÜV SÜD cung cấp kiến thức về chất lượng AI là gì, cách quản lý chất lượng này và chứng nhận trình độ của tổ chức trong việc quản lý chất lượng AI thực tế.

AIQCP là chương trình đào tạo nhân sự được chứng nhận 3 cấp độ để đánh giá và đảm bảo chất lượng của các hệ thống và sản phẩm AI trong tất cả các ngành. Chương trình cho phép người tham gia phân tích và triển khai các hệ thống quản lý chất lượng AI cho các tổ chức, cho dù họ là nhà cung cấp, người dùng hay người bảo trì AI. Dựa trên các tiêu chuẩn, quy định và thực tiễn tốt nhất hiện tại và sắp tới của ngành công nghiệp và học viện, chương trình được chứng nhận này đảm bảo áp dụng các phương pháp được quốc tế chấp nhận và đáp ứng các yêu cầu tương ứng. Tất cả các khía cạnh cần thiết của chất lượng AI bao gồm an toàn, bảo mật, pháp lý, đạo đức, hiệu suất và tính bền vững đều được đề cập. AIQCP trang bị cho người tham gia những năng lực phù hợp để quản lý chất lượng AI.

Thời lượng: 8 ngày cho 3 cấp độ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

bạn sẽ được những gì sau khóa học

Chương trình được chia thành 3 cấp độ thành thạo khác nhau tương ứng với kiến thức, trình độ và kinh nghiệm của người học: nền tảng, trung cấp và chuyên gia. Đối với mỗi cấp độ, các mô-đun tương ứng phải được hoàn thành và phải vượt qua bài kiểm tra.

 • Kỹ sư AIQCP: Cấp độ 1 - Nền tảng

  Khóa đào tạo kéo dài 2 ngày này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lý do tại sao chất lượng AI lại quan trọng, cách xác định chất lượng AI và cách triển khai quản lý chất lượng AI. Người học cũng có được cái nhìn tổng quan về các tiêu chuẩn và quy định hiện tại và sắp tới, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của các bên liên quan trong suốt vòng đời của AI.

  Nội dung khóa học:

  1.Động cơ và yêu cầu

  • Giới thiệu về AI và nhu cầu về chất lượng AI
  • Các tiêu chuẩn và quy định hiện tại và sắp tới của AI
  • Vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý

  2. Chất lượng AI

  • Thuật ngữ và định nghĩa
  • Các trụ cột chính của chất lượng AI
  • Vòng đời chất lượng AI
  • Quản lý chất lượng AI

  3. Khung chất lượng AI

  • Phương pháp và các yếu tố chính để thiết lập hệ thống quản lý chất lượng AI
  • Yêu cầu quản trị AI
  • Quản lý chất lượng AI trong một nghiên cứu điển hình

  4. Áp dụng khung AI

  • Lập kế hoạch hệ thống quản lý chất lượng AI
  • Kiểm soát các thông số chất lượng AI
  • Kiểm tra và đánh giá AI

  5. Kiểm tra

  • Bài kiểm tra với câu hỏi có nhiều sự lựa chọn

  Với chứng chỉ Kỹ sư AIQCP, ứng viên chứng minh được kiến thức cơ bản và hiểu biết về các khái niệm chất lượng AI.

 • Nhà chuyên môn AIQCP: Cấp độ 2 - Trung cấp

  Khóa đào tạo kéo dài 2,5 ngày này được xây dựng dựa trên Kỹ sư AIQCP Cấp độ 1 và cho phép người học áp dụng khung chất lượng AI cho các sản phẩm và hệ thống AI cụ thể cũng như các tổ chức tương ứng. Người học cũng sẽ có được cái nhìn tổng quan về những phát triển mới nhất trong các quy định và tiêu chuẩn hóa. Cần có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành về quản lý chất lượng AI.

  Nội dung khóa học:

  1. Tóm tắt về chất lượng AI

  • Khái niệm khung chất lượng AI
  • Các tiêu chuẩn và quy định liên quan
  • Phương pháp ứng dụng, công cụ và mẫu
  • Chỉ số định tính và định lượng

  2. Áp dụng khung chất lượng AI

  • Giới thiệu về các trường hợp sử dụng
  • Quy trình triển khai từng bước
  • Thiết kế trường hợp sử dụng AI QMS riêng lẻ

  3.Phân tích

  • Trình bày và thảo luận về trường hợp sử dụng
  • Tinh chỉnh trường hợp sử dụng dựa trên bài học kinh nghiệm
  • Tổng hợp báo cáo chất lượng AI cho trường hợp sử dụng

  4. Kiểm tra

  • Bài kiểm tra với câu hỏi có nhiều sự lựa chọn
  • Thiết kế AI QMS cho trường hợp sử dụng nhất định

  Với chứng chỉ Nhà chuyên môn AIQCP, ứng viên chứng minh kiến thức toàn diện về chất lượng AI, khả năng triển khai AI QMS trong thực tế và kỹ năng đảm nhận trách nhiệm chất lượng AI.

 • Chuyên gia AIQCP: Cấp độ 3 - Chuyên gia

  Khóa đào tạo kéo dài 2,5 ngày này được xây dựng dựa trên Nhà chuyên môn AIQCP Cấp độ 2 và cho phép người học thiết kế và triển khai khung chất lượng AI vào một tổ chức trong toàn bộ vòng đời của AI. Cần có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong ngành về quản lý chất lượng AI với ít nhất 2 dự án triển khai ở vị trí chịu trách nhiệm.

  Nội dung khóa học:

  1. Khung chất lượng AI cho các chuyên gia

  • Đi sâu vào các yêu cầu chất lượng AI bắt buộc và tự nguyện
  • Cập nhật về tiêu chuẩn và quy định AI
  • Chỉ số định lượng và định tính
  • Tài liệu thực hành tốt nhất

  2. Áp dụng khung chất lượng AI trong suốt vòng đời

  • Giới thiệu các trường hợp sử dụng chất lượng AI
  • Quy trình triển khai chất lượng AI theo thông lệ tốt nhất
  • Phân tích kiểm soát chất lượng AI
  • Chuẩn bị tài liệu AI QMS để đánh giá

  3. Đánh giá và cải tiến

  • Trình bày và thảo luận về trường hợp sử dụng
  • Tinh chỉnh trường hợp sử dụng dựa trên bài học kinh nghiệm
  • Hoàn thiện Báo cáo đánh giá trường hợp sử dụng

  4.Kiểm tra

  • Bài kiểm tra với câu hỏi có nhiều sự lựa chọn
  • Thiết kế AI QMS cho một trường hợp sử dụng phức tạp nhất định

  Với chứng chỉ Chuyên gia AIQCP, ứng viên chứng tỏ hiểu biết của mình với tư cách là chuyên gia về chất lượng AI, khả năng triển khai QMS AI trong toàn bộ vòng đời và kỹ năng đảm nhận các trách nhiệm toàn diện về chất lượng AI.

 

phương pháp của khóa đào tạo là gì?

Học viên sẽ học thông qua các bài giảng, nghiên cứu tình huống, bài tập nhóm và thảo luận.

ai nên tham gia khóa đào tạo này?

Chương trình này dành cho cá nhân muốn hiểu, kiểm soát và quản lý chất lượng của AI và tham gia vào các dự án ở bất kỳ giai đoạn nào trong vòng đời của AI, từ khi hình thành ý tưởng đến khi ngừng hoạt động. Khóa học thích hợp cho các nhà quản lý chất lượng và tuân thủ, kỹ sư AI và SW, kiến trúc sư, nhà khoa học và nhà phân tích dữ liệu.

ai là tư vấn của khóa đào tạo?

Nội dung và cấu trúc khóa học được thiết kế bởi các chuyên gia trong lĩnh vực của TÜV SÜD.

Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về các tiêu chuẩn liên quan, đội ngũ chuyên gia sản phẩm và chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi tại TÜV SÜD đã phát triển nội dung khóa học dựa trên bối cảnh kinh doanh hiện tại và yêu cầu của thị trường.

 • Lợi ích khi tham gia khóa học
  • Đào tạo đẳng cấp thế giới – bằng cách học hỏi từ các chuyên gia trong ngành và chuyên gia đào tạo của TÜV SÜD
  • Học tập tương tác – với các định dạng tương tác như bài giảng, hình ảnh minh họa và mô phỏng được sử dụng
  • Cơ hội kết nối - gặp gỡ và xây dựng mạng lưới với những cá nhân có cùng chí hướng tại khóa đào tạo của chúng tôi
  • Có được lợi thế cạnh tranh – thông qua việc được đào tạo bởi các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực an toàn, bảo mật và bền vững

 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bước tiếp theo

Chọn vị trí