Một người đang sử dụng điện thoại đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất từ chỉ thị thiết bị vô tuyến (RED)

Chỉ thị thiết bị vô tuyến (RED)

Gia tăng giá trị với danh mục dịch vụ của chúng tôi

Gia tăng giá trị với danh mục dịch vụ của chúng tôi

CHỈ THỊ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LÀ GÌ?

Chỉ thị về Thiết bị Vô tuyến (RED) của EU được ban hành vào năm 2016 nhằm thiết lập các tiêu chuẩn sản xuất cho các sản phẩm vô tuyến liên quan đến sức khỏe và an toàn, khả năng tương thích điện từ (EMC) và việc sử dụng hiệu quả của băng tần sóng vô tuyến. Các nhà sản xuất và phân phối thiết bị vô tuyến muốn bán cho 500 triệu người tiêu dùng của EU phải chứng minh sự tuân thủ bằng cách dán dấu chứng nhận CE RED lên sản phẩm.

TẠI SAO DẤU CHỨNG NHẬN CE RED QUAN TRỌNG?

Thiết bị vô tuyến bao gồm nhiều loại sản phẩm ngày càng đa dạng, từ đài phát sóng và máy thu truyền hình đến thiết bị mở cửa gara và hệ thống giám sát khu dân cư. Để bán sản phẩm này hợp pháp tại EU và Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), các nhà sản xuất và nhà phân phối phải đảm bảo sản phẩm của họ có dấu chứng nhận CE. Nếu không làm như vậy có thể bị phạt, sản phẩm bị cấm và bị thu hồi.

TÜV SÜD CHỨNG NHẬN NHANH CHÓNG CHO SẢN PHẨM THEO CHỈ THỊ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN 

TÜV SÜD là Tổ chức Chứng nhận EU được ủy quyền để đánh giá mức độ tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị Thiết bị Vô tuyến của EU và phê duyệt việc sử dụng dấu chứng nhận CE RED.

Chúng tôi thực hiện nhiều thử nghiệm liên quan trong các phòng thử nghiệm hiện đại, mang đến cho doanh nghiệp giải pháp toàn diện để đáp ứng các yêu cầu RED. Các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi cũng tích cực tham gia vào các ban cố vấn quốc tế và các hoạt động phát triển tiêu chuẩn, giúp doanh nghiệp tin tưởng rằng sản phẩm hoàn toàn tuân thủ.

Chúng tôi có thể kiểm tra sản phẩm của doanh nghiệp trong phòng thử nghiệm hoặc tại cơ sở của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp nhận được dấu chứng nhận CE RED nhanh chóng và có thể bán vào thị trường EU càng sớm càng tốt.

DỊCH VỤ TÜV SÜD GIÚP DOANH NGHIỆP DỄ DÀNG NHẬN DẤU CHỨNG NHẬN CE RED

Chúng tôi đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp tiếp cận thị trường EU một cách nhanh chóng thông qua quy trình thử nghiệm hiệu quả của mình:

  • Yêu cầu về quy định – chúng tôi giải thích tất cả các quy định có liên quan khi áp dụng cho sản phẩm của doanh nghiệp và tư vấn về các phương pháp thử nghiệm chính xác
  • Dấu chứng nhận CE – chúng tôi áp dụng dấu chứng nhận CE RED cho sản phẩm và giúp doanh nghiệp hoàn thành mọi tài liệu cần thiết
  • Thử nghiệm – TÜV SÜD là Tổ chức Chứng nhận EU về Chỉ thị Thiết bị Vô tuyến và được công nhận về thử nghiệm vô tuyến và viễn thông theo chương trình CB của IECEE
  • Quy định – Các chuyên gia kỹ thuật của TÜV SÜD luôn cập nhật các quy định và tiêu chuẩn trên toàn thế giới áp dụng cho thiết bị vô tuyến và viễn thông, đồng thời tham gia vào một số nhóm ngành và tổ chức thương mại quan trọng
  • Các yêu cầu khác – chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ trong việc tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị về Thiết bị Vô tuyến kết hợp với các quy định và tiêu chuẩn khác áp dụng cho thiết bị vô tuyến

KHÁM PHÁ

Radio Equipment Directive
Buổi chia sẻ trực tuyến

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Get exclusive insights on how you can prepare your business for the radio equipment directive

Learn more

EXCLUSIVE INSIGHTS INTO THE NEW RISK ASSESSMENT REQUIREMENTS UNDER THE RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE
Sách trắng

It's a LTE world

This white paper examines the new challenges that LTE brings to mobile manufacturers, mobile companies and consumers.

Learn more

Risk Assessment
Buổi chia sẻ trực tuyến

Risk assessments for the Radio Equipment Directive

Get exclusive insights into new risk assessment requirements.

Learn more

New EU security legislation
Câu chuyện

Luật an ninh mới của EU cho Chỉ thị về Thiết bị Vô tuyến (RED)

Tìm hiểu thêm về Điều 3.3 của RED 2014/53/EU đối với một số thiết bị vô tuyến.

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí