Sổ tay ghi nhãn toàn cầu cho quần áo, giày dép và phụ kiện

Sách điện tử

Sách điện tử

ĐẢM BẢO SỰ TUÂN THỦ VỀ GHI NHÃN ĐẦY ĐỦ CHO QUẦN ÁO, GIÀY DÉP VÀ PHỤ KIỆN NHỜ VÀO SỔ TAY GHI NHÃN TOÀN CẦU CỦA TÜV SÜD

Các yêu cầu về nhãn đối với ngành thời trang là vô cùng đa dạng và việc đảm bảo rằng sản phẩm của bạn tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn tại các thị trường mục tiêu là một quá trình phức tạp. Việc ghi nhãn đúng là điều quan trọng hàng đầu. Nếu sai sót, điều này có thể dẫn đến việc thu hồi sản phẩm và gây nhiều tốn kém.

Các chuyên gia của chúng tôi đã tổng hợp cuốn sổ tay này, cung cấp tất cả thông tin bạn cần để đảm bảo sản phẩm của bạn tiếp cận thị trường một cách suôn sẻ.

Tải bản xem trước của sổ tay bằng cách điền vào mẫu biểu bên cạnh. Nếu bạn quan tâm đến phiên bản mới nhất sổ tay ghi nhãn toàn cầu của chúng tôi, vui lòng liên hệ [email protected].


TRONG SỐ TAY CÓ GÌ?

  • Công ước ghi nhãn cho hơn 41 quốc gia
  • Tổng quan về các thực hành nào là bắt buộc, tùy chọn hoặc thực hành của ngành
  • Quy định về ghi nhãn cho quần áo, giày dép và phụ kiện
  • Hướng dẫn tham khảo nhanh các tiêu chuẩn liên quan theo quốc gia

Các dịch vụ liên quan: Thử nghiệm danh sách hóa chất bị hạn chế sử dụng (RSL) | Phân tích và thử nghiệm hàm lượng hóa chất | Product Packaging Testing

Bước tiếp theo

Chọn vị trí