Podcast "Thinking Ahead" của TÜV SÜD

Những hiểu biết chính về Tiêu chuẩn An toàn Chức năng ngành ô tô ISO 26262

Tiếp sức tương lai với TÜV SÜD: Tập #4

Tiếp sức tương lai với TÜV SÜD: Tập #4

Podcast của TUV SUD về tiêu chuẩn an toàn chức năng ngành ô tô ISO 26262

Nghe trên: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify

THÔNG TIN VỀ TẬP NÀY

Trong tập này, Tiến sĩ T. Chithra,  chuyên gia an toàn chức năng AFSE  được công nhận từ TÜV SGS Đức, chia sẻ quan điểm của mình về Tiêu chuẩn An toàn Chức năng ngành ô tô ISO 26262 và tại sao tiêu chuẩn này trở thành thiết yếu để tuân thủ theo trong toàn bộ chuỗi cung ứng ngành ô tô. Cũng trong tập này, tầm quan trọng của ISO 26262, khái niệm về SEOOC (Yếu tố an toàn ngoài ngữ cảnh), Chứng nhận sản phẩm/quy trình cũng sẽ được đề cập.


TỔNG QUAN VỀ PODCAST

 • Phút 01:35 – Giới thiệu về Tiêu chuẩn An toàn Chức năng ngành ô tô
 • Phút 03:28 – Thông tin về tiêu chuẩn ISO 26262
 • Phút 05:28 – Tầm quan trọng của ISO 26262 
 • Phút 06:36 – Làm thế nào để thực hiện tiêu chuẩn?
 • Phút 12:32 –  Hoạt động quản lý và quy trình hỗ trợ
 • Phút 13:50 – Khái niệm về SEooC (Yếu tố an toàn ngoài ngữ cảnh)
 • Phút 14:25 – Chứng nhận sản phẩm và quy trình
 • Phút 18:33 – Kết luận

một vài trích dẫn quan trọng từ diễn giả

 1. “Tiêu chuẩn ISO 26262 không chỉ cung cấp các hướng dẫn theo hướng quy trình mà còn có cả các hướng dẫn thiết kế cụ thể liên quan đến sản phẩm như các phương pháp thiết kế, xác minh và thử nghiệm”.
 2. “Bất kỳ khi nào chúng ta nói về sự an toàn thì rủi ro sẽ đi kèm. Do đó, rủi ro liên quan đến bất kỳ lỗi nào trong lĩnh vực ô tô được đo lường bằng mức độ toàn vẹn về an toàn ô tô - ASIL. Có 4 mức độ rủi ro là ASIL A, ASIL B, ASIL C và ASIL D. ASIL A yêu cầu các biện pháp an toàn ít nhất và ASIL D yêu cầu các biện pháp an toàn cao nhất.”
 3. “SEooC - Yếu tố an toàn ngoài ngữ cảnh - là khái niệm chính được giới thiệu trong ISO 26262 giúp nhà thiết kế nắm bắt được thành phần HW hoặc SW hoặc Hệ thống (như sự kết hợp của HW và SW) cần thiết với ASIL được chỉ định trước, điều này chắc chắn làm giảm nỗ lực trong bằng chứng tuân thủ cho các thành phần cụ thể đó trong thiết kế."

thông tin tham khảo

XEM CÁC TẬP KHÁC

Thinking Ahead with TUV SUD Cybersecurity Podcast Series
Podcast

Trao đổi với Amit Kadam về PCI DSS

Tiếp sức tương lai với podcast của TÜV SÜD - Tập 2

Learn More

XEM TẤT CẢ CÁC TẬP

Bước tiếp theo

Chọn vị trí