Chứng nhận nhà máy quang điện mặt trời (PV)

Đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quat của nhà máy quang điện mặt trời ngay từ ban đầu.

Đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quat của nhà máy quang điện mặt trời ngay từ ban đầu.

CHỨNG NHẬN NHÀ MÁY QUANG ĐIỆN MẶT TRỜI LÀ GÌ?

Chứng nhận nhà máy quang điện mặt trời bao gồm các quy trình thử nghiệm và chứng nhận để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của toàn bộ cũng như các bộ phận riêng lẻ của nhà máy. Khi bắt đầu quá trình chứng nhận, tổ chức chứng nhận sẽ đến giám định trực tiếp để xác nhận xem nhà máy có được xây dựng theo hồ sơ thiết kế hay không, sau đó sẽ đánh giá chất lượng hợp phần về quang điện mặt trời và phân tích hiệu suất của nhà máy ở giai đoạn chạy thử hoặc vận hành.

TẠI SAO CẦN CHỨNG NHẬN NHÀ MÁY QUANG ĐIỆN MẶT TRỜI?

Nhà máy quang điện mặt trời cần thực hiện chứng nhận và đảm bảo chất lượng ở cấp độ hệ thống nhằm tạo ra sự khác biệt và mang lại hiệu quả đầu tư. Chứng nhận được cấp khi nhà máy quang điện mặt trời không có lỗi lắp đặt, đảm bảo hiệu quả đầu tư thông qua đánh giá hiệu suất năng lượng và cung cấp cơ sở tin cậy cho các đối tác kinh doanh của doanh nghiệp để đưa ra ra quyết định trong tương lai.

 

TÜV SÜD HỖ TRỢ XÁC MINH MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHUẨN, QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG CHO NHÀ MÁY QUANG ĐIỆN MẶT TRỜI.

TÜV SÜD hỗ trợ đưa ra các quyết định quan trọng trong giai đoạn lập kế hoạch thông qua đánh giá cơ bản, tính toán sản lượng năng lượng và giám định tại chỗ. Chúng tôi thử nghiệm chức năng của từng bộ phận, đánh giá chất lượng nhà máy quang điện mặt trời và xác minh mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

 

CÁC DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN NHÀ MÁY QUANG ĐIỆN MẶT TRỜI CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM:

 • KIỂM TRA NGHIỆM THU

  Các chuyên gia của chúng tôi xác nhận tính đầy đủ của tài liệu bàn giao phù hợp với các yêu cầu tài liệu hệ thống (Điều 4, IEC 62446) và tiến hành xác minh ban đầu hoặc định kỳ một hệ thống đã được lắp đặt tại nhà máy (Điều 5, IEC 62446).

 • ĐÁNH GIÁ CẤU TRÚC

  Chúng tôi đánh giá cấu trúc lắp đặt tấm năng lượng mặt trời theo Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocode) cũng như EN 1090-2 hoặc EN 1090-3. Hơn nữa, chúng tôi thực hiện giám định trực quan cấu trúc lắp đặt tấm năng lượng mặt trời cũng như khung giá đỡ.

 • PHÂN TÍCH DỮ LIỆU GIÁM SÁT TỪ XA

  Chúng tôi đánh giá và xác định mức độ vận hành tin cậy và năng suất tối đa của một nhà máy quang điện mặt trời. Quá trình đánh giá dữ liệu của chúng tôi đảm bảo hiệu quả công việc, giảm thời gian chết của máy móc và mức độ phát hiện lỗi trong nhà máy, bao gồm thông báo cảnh báo sớm về các lỗi tiềm ẩn. Giải pháp này hỗ trợ đánh giá dữ liệu an toàn trong suốt vòng đời của nhà máy.

 • KIỂM TRA NGHIỆM THU CÔNG SUẤT/ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CỦA NHÀ MÁY

  TÜV SÜD phân tích tham số hiệu suất vận hành nhà máy theo IEC 61724 cũng như tham số năng suất bằng cách so sánh sản lượng công suất đầu ra trên lý thuyết và thực tế.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí