Dịch vụ thẩm định của bên thứ ba

Dịch vụ thẩm định của bên thứ ba

Giúp doanh nghiệp tự tin vào các khoản đầu tư tài sản

Giúp doanh nghiệp tự tin vào các khoản đầu tư tài sản

THẨM ĐỊNH LÀ GÌ?

Thẩm định là quá trình đánh giá tình trạng hiện tại của tài sản của doanh nghiệp mục tiêu trước khi mua lại hoặc quyết định đầu tư. Đây là tiêu chuẩn và sự cẩn trọng cần được thực hiện để đưa ra quyết định sáng suốt trước khi tham gia giao dịch hoặc ký kết hợp đồng. Nghiên cứu thẩm định đặc biệt có lợi trong các lĩnh vực sáp nhập và mua lại, phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), tổ chức lại và tái cấu trúc, mua lại quản lý (MBO), phá sản cũng như các giao dịch bán và thuê lại.

tại sao thẩm định của bên thứ ba lại quan trọng? 

Đánh giá thẩm định sẽ làm giảm mức độ rủi ro vốn có trong các khoản đầu tư, lập kế hoạch và sử dụng bất động sản và tài sản công nghiệp trong tương lai. Ngoài việc tăng cường sự chắc chắn về mặt pháp lý và bảo vệ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, việc thực hiện thẩm định là điều cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh doanh và chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp.

Nhờ bên thứ ba thực hiện thẩm định sẽ đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ có thể đưa ra quyết định dựa trên các kết quả chi tiết, khách quan và đáng tin cậy. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thẩm định tích hợp kết hợp thẩm định kỹ thuật, môi trường, tính bền vững và tính thương mại. Cách tiếp cận toàn diện của chúng tôi có thể có tác động có lợi đối với hoạt động và giá trị tài sản của doanh nghiệp về mặt vật chất.

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH BAO GỒM NHỮNG GÌ?

  • THẨM ĐỊNH KỸ THUẬT (TDD)

    Các chuyên gia của chúng tôi phân tích cấu trúc tòa nhà, vật liệu và hệ thống kỹ thuật để xác định các rủi ro về cấu trúc, kỹ thuật, môi trường và tài chính và cơ hội đầu tư bất động sản. Ngoài ra, chúng tôi xác định giá trị và khả năng tồn tại trong tương lai của các lắp đặt và thiết bị kỹ thuật, đồng thời xem xét hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các công nghệ nhà máy và quy trình sản xuất. Chúng tôi sử dụng một cách tiếp cận tổng thể để kiểm tra tính hợp lý của các giả định về chi tiêu vốn và chi tiêu hoạt động, đồng thời xác định các nhu cầu có thể có đối với các khoản đầu tư trong tương lai và sự phát triển của chi phí hoạt động. Điều này cung cấp một góc nhìn kỹ thuật để đánh giá liệu các mục tiêu kinh doanh và tài chính của một giao dịch có thực tế hay không.

  • THẨM ĐỊNH môi trường (EDD)

    Với chuyên môn của chúng tôi về luật môi trường địa phương và quốc tế, chúng tôi thực hiện phân tích tổng hợp các ô nhiễm hiện có trong đất hoặc vật liệu xây dựng, chất ô nhiễm trong nhà, quản lý chất thải và các yếu tố môi trường khác. Chúng tôi thu hẹp các khu vực nhạy cảm về môi trường và ước tính rủi ro tài chính tiềm ẩn.

  • THẨM ĐỊNH TÍNH BỀN VỮNG (SDD)

    Các chuyên gia của TÜV SÜD xem xét tình trạng hiện tại và những rủi ro tiềm ẩn của tài sản của doanh nghiệp để đánh giá giá trị bền vững lâu dài. SDD như một đánh giá ban đầu phù hợp với các hướng dẫn trong các hệ thống đánh giá tính bền vững chung (BREEAM, LEED). Chúng tôi điều tra về tính bền vững tiềm năng của tòa nhà, tư vấn về hệ thống phù hợp nhất và đề xuất các cách để cải thiện xếp hạng của tòa nhà.

Khám phá

Technical Due Diligence
Sách trắng

Cutting risks not corners

Learn more about the technical due diligence process and regional challenges in Asia, Middle East, U.S. and Europe.

Learn more

Các thông tin liên quan khác

Bước tiếp theo

Chọn vị trí