Thử nghiệm và chứng nhận cho vật liệu tiếp xúc thực phẩm

THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHO VẬT LIỆU TIẾP XÚC THỰC PHẨM

Mang lại lợi ích kinh doanh trên các phân khúc chính

Mang lại lợi ích kinh doanh trên các phân khúc chính

VẬT LIỆU TIẾP XÚC THỰC PHẨM ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

Thực phẩm an toàn và bổ dưỡng luôn là nhu cầu quan trọng của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những thay đổi trong phương thức chế biến và sử dụng thực phẩm cho thấy bao bì và vật liệu tiếp xúc thực phẩm cũng ảnh hưởng đến mức độ an toàn và bổ dưỡng của thực phẩm cho người tiêu dùng. Do đó, bao bì và vật liệu tiếp xúc thực phẩm phải tuân thủ các quy định tại hầu hết các thị trường lớn. Cụ thể, bao bì và vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh, không chứa các chất gây hại và bảo vệ thực phẩm khỏi các vi sinh vật gây bệnh, côn trùng cũng như các yếu tố gây ô nhiễm khác.

CÁC DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU TIẾP XÚC THỰC PHẨM CỦA TÜV SÜD VIỆT NAM

TÜV SÜD Việt Nam thực hiện nhiều đánh giá nhận dạng và thử nghiệm với hầu hết các loại vật liệu tiếp xúc thực phẩm. TÜV SÜD Việt Nam cũng có thể tiến hành phân tích thành phần, thử nghiệm vi sinh, đánh giá độc tố, đánh giá thành phần, thử nghiệm lực kết dính bao bì, thử nghiệm nguyên liệu thô, thử nghiệm tác động môi trường, mô phỏng vận chuyển và thử nghiệm đóng gói.

Ngoài các dịch vụ thử nghiệm, TÜV SÜD Việt Nam có thể chứng nhận các vật liệu tiếp xúc thực phẩm theo các tiêu chuẩn ngành của Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI), chẳng hạn như các tiêu chuẩn của Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc (BRC) và FSSC 22000. TÜV SÜD Việt Nam cũng có thể cung cấp các dịch vụ giám định, đánh giá bắt buộc và tự nguyện để đảm bảo sản phẩm tuân thủ các quy định hiện hành hoặc các yêu cầu đấu thầu.

TÜV SÜD Việt Nam cung cấp đa dạng dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận cho nhiều loại vật liệu tiếp xúc thực phẩm, bao gồm:

  • Hộp đựng thực phẩm
  • Bộ đồ ăn và bát đĩa
  • Vật liệu và đồ dùng tiếp xúc với nước uống
  • Vật liệu đóng gói
  • Thiết bị chế biến

Với tư cách là một tổ chức độc lập, TÜV SÜD Việt Nam cung cấp các đề xuất khách quan và duy trì chất lượng dịch vụ của mình để liên tục tối ưu hóa các sản phẩm của khách hàng.

Năng lực phòng thử nghiệm

CÔNG NHẬN VÀ CẤP PHÉP

Phòng thử nghiệm của TÜV SÜD Việt Nam đạt được đánh giá và phù hợp các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 do Văn phòng Công nhận Chất lượng, Bộ Khoa học & Công nghệ cấp.

KHÁM PHÁ

Food and Health Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH THỰC PHẨM

Đảm bảo chất lượng, an toàn và độ tin cậy trong ngành công nghiệp thực phẩm

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí