Sáng kiến WEF EDB để thúc đẩy việc áp dụng SIRI trên toàn cầu

Diễn dàn Kinh tế Thế giới: Định hình tương lai của sản xuất và sản xuất tiên tiến

Chuyển đổi số sản xuất thông qua Chỉ Số Sẵn Sàng Công Nghiệp Thông Minh (SIRI)

Chuyển đổi số sản xuất thông qua Chỉ Số Sẵn Sàng Công Nghiệp Thông Minh (SIRI)

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và Ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) cùng với McKinsey, Siemens và TÜV SÜD đã cùng hợp tác vào một dự án nhằm tăng cường áp dụng Chỉ Số Sẵn Sàng Công Nghiệp Thông Minh (SIRI) trên toàn cầu như một khuôn khổ được quốc tế công nhận để giúp cộng đồng các nhà sản xuất tăng tốc chuyển đổi số bằng cách áp dụng Công nghiệp 4.0 trên toàn cầu.

MỤC TIÊU CỦA SÁNG KIẾN LÀ GÌ?

Mục tiêu là thiết lập một khuôn khổ tiêu chuẩn duy nhất cho các nhà sản xuất trên toàn thế giới để đánh giá và chuẩn hóa các cơ sở sản xuất để bắt đầu, mở rộng quy mô và duy trì quá trình chuyển đổi công nghiệp 4.0 của doanh nghiệp. Để thúc đẩy việc áp dụng SIRI trên toàn cầu, McKinsey, Siemens và TÜV SÜD cam kết thực hiện 1.000 đánh giá SIRI vào năm 2021 bởi các chuyên gia đánh giá SIRI đã được chứng nhận.

THỬ THÁCH KHI ÁP DỤNG CÔNG NGHIỆP 4.0 LÀ GÌ?

Từ kinh nghiệm và phân tích thị trường của chúng tôi, hầu hết các doanh nghiệp phải vật lộn để có thể bắt đầu và mở rộng quy mô quá trình chuyển đổi số có hệ thống do:

  • Hiểu biết hạn chế về công nghệ và bối cảnh nhà cung cấp
  • Thiếu con người, kỹ năng và kiến thức

SIRI CÓ THỂ HỖ TRỢ NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

SIRI cho phép các doanh nghiệp sản xuất thực hiện công nghiệp 4.0 thông qua việc bắt đầu hiệu quả hành trình chuyển đổi số sản xuất xuyên suốt các trụ cột về qui trình, công nghệ và tổ chức bằng cách:

  • Xây dựng kiến thức và thiết lập các diễn giải cụ thể của nhà máy về các nguyên tắc, khái niệm và công nghệ chính của công nghiệp 4.0
  • Hiểu được mức độ sẵn sàng 4.0 của nhà máy và cách cải tiến một cách có hệ thống
  • Tăng cam kết thay đổi của nhân viên

SIRI LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

Đánh giá SIRI bao gồm một hội thảo kéo dài 2 ngày với đội ngũ lãnh đạo của nhà máy.

  • Ngày đầu tiên bao gồm giới thiệu về công nghiệp 4.0 và đánh giá nhà máy theo 16 tiêu chí của SIRI (ma trận đánh giá).
  • Ngày thứ hai bao gồm việc thiết lập các KPI ưu tiên của nhà máy và xác định các lĩnh vực trọng tâm để chuyển đổi.

Cải thiện các lĩnh vực trọng tâm này sẽ tác động lớn nhất đến hiệu suất của nhà máy. Hội thảo được thực hiện bởi các chuyên gia đánh giá SIRI đã được chứng nhận quốc tế.

TẠI SAO CẦN MỘT TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP 4.0?

  • SIRI thiết lập một ngôn ngữ chung giữa các bên liên quan trong chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp và quốc gia khác nhau, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp thông qua định nghĩa thuật ngữ chung và xác định các mục tiêu chung – điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số 4.0 trong chuỗi giá trị toàn cầu.
  • Điểm chuẩn công nghiệp 4.0 cần dựa trên tiêu chuẩn toàn cầu và giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn bối cảnh công nghiệp 4.0. Bằng cách so sánh điểm chuẩn trong ngành của họ với các lĩnh vực khác, các doanh nghiệp có thể nỗ lực để vươn lên như những doanh nghiệp khác.
  • Một khuôn khổ quốc tế được cộng đồng sản xuất toàn cầu chấp nhận mang lại cho các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và hiệp hội các ngành công nghiệp sự tự tin cần thiết để sử dụng SIRI như một công cụ chiến lược để bắt đầu và mở rộng quy mô chuyển đổi số.

Để bắt đầu hành trình chuyển đổi công nghiệp 4.0 – Chuyển đổi số sản xuất và triển khai SIRI cho tổ chức, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí