Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

CÔNG NGHIỆP 4.0

TÜV SÜD cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác tiềm năng của công nghiệp 4.0 và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi các lĩnh vực công nghiệp. Hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo trong ngành, các bên liên quan và cơ quan chính phủ, và với hơn 300 dự án của các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp với tư cách là đối tác đáng tin cậy để thực hiện hành trình chuyển đổi công nghiệp 4.0 an toàn, bảo mật và đáng tin cậy.

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHIỆP 4.0

Dựa trên việc cung cấp thành công Chỉ số sẵn sàng công nghiệp thông minh (SIRI), Chương trình thực hiện chuyển đổi công nghiệp 4.0 của TÜV SÜD được ra đời để hỗ trợ các tổ chức bắt đầu hành trình chuyển đổi công nghiệp 4.0 xuyên suốt tổ chức, quy trình và công nghệ.

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Smart Industry Readiness Index (SIRI)
Sách trắng

Chỉ số sẵn sàng công nghiệp thông minh (SIRI)

Tìm hiểu thêm về cách SIRI có thể giúp các nhà sản xuất đánh giá mức độ sẵn sàng cho Công nghiệp 4.0

Tìm hiểu thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa