Chỉ số sẵn sàng cho công nghiệp thông minh (SIRI)

Sách trắng

Sách trắng

Sản xuất đang bước sang một kỷ nguyên mới - nơi mà thế giới thực và thế giới số hội tụ. Mô hình mới này thường được gọi là Công nghiệp 4.0. Nó có thể làm biến đổi cách sản phẩm được tạo ra, cách quản lý chuỗi cung ứng và cách xác định chuỗi giá trị. Đối với các công ty trên toàn thế giới, Công nghiệp 4.0 mang đến cơ hội đạt được những lợi thế cạnh tranh mới thông qua năng suất, sự nhanh nhẹn và tốc độ cao hơn.


TẠI SAO CẦN TẢI SÁCH TRẮNG NÀY?

  • Biết về cách thức chỉ số sẵn sàng công nghiệp thông minh (SIRI) hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi công nghiệp 4.0
  • Nắm bắt được khuôn khổ chung mà các công ty có thể tham gia và các lợi ích từ sự chuyển đổi này
  •  Hiểu rõ về SIRI là chất xúc tác trong quá trình chuyển đổi sản xuất như thế nào

Dịch vụ liên quan: Chỉ số sẵn sàng công nghiệp thông minh (SIRI)

Bước tiếp theo

Chọn vị trí